Leserinnlegg:

Tidkrevende populist politikk

Molde kommunestyre.  Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Meninger

Jeg er som fersk kommunestyrerepresentant rystet over måten politikken styres på.

Sist ute i irritasjonsrekken er SV, MDG og Rødt. Sist møte brukte de over 1 time på å fremme forslag som fremstår som symbolpolitikk og stemmesanking mer enn det fremmer et effektivt og slagkraftig kommunestyre som jobber for det beste for innbyggerne våre!

Anders Vollan (Frp) i Molde kommunestyre  Foto: Bjørn Brunvoll

Å bruke kommunestyresalen som valgkamparena og stemmesanking fremfor sunn fornuft er ikke det beste for innbyggerne! I hvert fall når de som alle andre vet hvilke viktige saker som skulle opp på dagsorden denne dagen!


Partiet Rødt mener ordføreren i nye Molde bør greie seg med 800.000 kroner i årslønn

Dette partiet ville kutte i lønna til ordføreren: – Kan bruke pengene på en sjukepleier

Ved å gå ned fra 1,1 million til 800.000 kroner i årslønn til ordføreren, sparer kommunen nok til å ha et ekstra årsverk med en sjukepleier, påpekte partiet Rødt.


Vi leser i Romsdals Budstikke at Rødt vil kutte i lønnen til alle fra ordfører til representanter, og mener dette kan lønne en sykepleier. De unnlater å fortelle at samme parti stilte seg bak forslaget til SV om å flytte utvalgsmøter fra kl. 1600 til kl. 1300. SV begrunnet flytting med at det var for å ikke ekskludere enslige og småbarnsforeldre fra politikken, da møtene nå strekker seg langt utover kvelden. De tar ikke med i sitt standpunkt at en folkevalgt skal ha dekt tapt arbeidsinntekt ifm. pålagte møter i tråd med sitt politiske arbeid. Skulle SV fått gjennomslag for sitt forslag, må man legge til grunn at 59 representanter skulle fått lønn for disse timene! Med en snittlønn på 200 kr og 59 representanter, vil kostnaden med flyttingen av kommunestyremøtene beløpe seg til 35400 kr direkte ut av kommunekassen! Hvor var det de skulle spare inn en sykepleierlønn sa de?


Partiet Rødt mener ordføreren i nye Molde bør greie seg med 800.000 kroner i årslønn

Dette partiet ville kutte i lønna til ordføreren: – Kan bruke pengene på en sjukepleier

Ved å gå ned fra 1,1 million til 800.000 kroner i årslønn til ordføreren, sparer kommunen nok til å ha et ekstra årsverk med en sjukepleier, påpekte partiet Rødt.


Når man stiller seg på liste til valg, må man allerede der ta et voksent valg om dette er noe man har tid/kapasitet til å løse. Jeg er også enslig eneforsørger til 2 barn, og skulle selvfølgelig fra et rent egoistisk personlig standpunkt ønsket meg at alt politisk foregikk innen tidsrommet 0900-1500, men jeg med flere har nok ikke økonomi til å ta fri uten lønn for å gjøre dette. Hadde vi hatt det, hadde vi nok hatt de fridagene uavhengig av om vi var folkevalgt eller ei.

Så før jeg stilte meg til disposisjon sjekket jeg opp og fant ut at dagens godtgjørelse som ligger til grunn på 798,- kr, pr møte, gjør det mulig å bruke denne på barnevakt, og jeg hadde således mulighet til å delta politisk og jobbe for et bedre fellesskap.

Jeg vil heller ta mitt politiske arbeid på kveld, så kan kommunen bruke de pengene de sparer på å slippe å kompensere lønn på bedre mat og vilkår til våre eldre, som har bygd opp dette landet, og som nå sitter i en situasjon der de ikke lengre har valg om hverken hva de skal spise eller gjøre med fritiden sin!

I fremtiden ber jeg derfor om at alle partier prøver å tenke gjennom sine forslag og lufte eventuelle endringsforslag på tvers av partier i god tid før møter, istedenfor å bruke opp møtetid på forslag som helt klart ikke vil få flertall, i hvert fall ikke uten god argumentasjon! Det vil selvfølgelig kunne dukke opp saker som krever rask luftning fra talerstolen, i et beslutningsorgan!

Da vil nok møtene bli kortere, og vi vil alle kunne bruke tiden på skikkelige saker, som kommer fellesskapet til gode!

Anders Vollan, kommunestyrerepresentant for Molde FrP

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal