Leserbrev:

Ferger, Frank og fakta

Meninger

Frank Sve skal få mene hva han vil, men hans mange feilaktige påstander om at ferge gir bedre effekt enn Møreaksen kan ikke stå uimotsagt.

I desember 2018 bestemte Vegdirektoratet seg på eget initiativ for å utrede om et bedret fergetilbud kan gi samme effekt som Fergefri E39. Nylig ble resultater fra denne utredningen presentert. Frank Sve hevder at ingen hadde sett disse resultatene før de ble presentert for Romsdal Regionråd. Det stemmer ikke. Resultatene ble første gang presentert på Statens Vegvesen sin store, årlige konferanse i Trondheim: Teknologidagene.

Harald Espeland  Foto: Bjørn Brunvoll

Resultatene er veldig tydelige: Uansett hvor godt fergetilbudet blir, vil det ikke komme i nærheten av å gi samme effekt som f.eks. Hafast, Møreaksen og Halsafjorden. Dette gjelder til og med om man øker til fergeavganger hvert 5.minutt hele døgnet.

Frank Sve kaller trafikkprognosene i utredningen for «synsing». Det er i tilfelle en alvorlig anklage mot Vegdirektoratet og Transportøkonomisk Institutt (TØI) som står bak utredningen. Ikke minst er det alvorlig fordi beregningsmodellene som TØI bruker er de samme som ligger til grunn for vurdering av alle veiprosjekter i Nasjonal Transportplan.

Videre hevder Frank Sve at det er «god fantasi» som må ligge til grunn for å skjønne at fergefritt er bedre enn ferge. Hvorfor ønsker han da å utrede Romsdalsaksen? Her i regionen er vi godt kjent med effekten av Krifast, Atlanterhavstunnelen, Fannefjordtunnelen, Ålesundtunnelene, Eiksundsambandet osv. Og fordelene med fergefritt ligger vel også til grunn for vedtaket om Nordøyvegen? At Møreaksen, Hafast og Halsafjordsambandet skal ha tilsvarende effekt kontra ferge bør derfor ikke kreve all verden av fantasi. Tvert imot er det ganske fantastisk at noen trenger en hel utredning for å skjønne det. Og enda mer fantastisk er det at enkelte ikke skjønner dette til tross for en hel utredning.

Frank Sve kommer også med en påstand om at «absolutt alle rapportar og vurderingar som eg har sett, absolutt alt om Møreaksen AS eg har lest, kjem fortsatt ferje over Romsdalsfjorden ut med den definitivt beste effekten». Dette er drøyt. Det er jo ikke en eneste rapport konkluderer med at ferge gir den beste effekten. Kan Frank Sve oppgi hvilke rapporter han sikter til?

Nasjonalt er det dessverre enkelte krefter som kjemper mot fergefrie løsninger på E39. De vil heller investere i prosjekter og utvikling andre steder i landet. Derfor er det svært positivt når det kommer utredninger som viser hvorfor det er bra å investere i fergefrie fjordkryssinger. Da er det sørgelig at aktører i vår egen region forsøker å undergrave disse utredningene. Det bidrar til å svekke mulighetene for bygging av Hafast, Møreaksen og Halsafjordsambandet, noe som også vil svekke muligheten for å styrke regionen vår.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen


--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal