LEDER TIRSDAG 5. NOVEMBER

En viktig kulturskatt som gir muligheter

GIR MULIGHETER: Romsdalsmuseet starter nå jobben med å digitalisere Birkeland-arkivet. Arkivet er viktig for å forstå hvordan livet i Romsdal har utviklet seg.   Foto: Foto: Bjørn Brunvoll

Arkivet er viktig for å forstå hvordan livet i Romsdal har utviklet seg.

Meninger

Over 200 flytteesker med bilder og negativer flyttes nå fra Birkeland-kjelleren til Romsdalsmuseet. Det lokale museet tar over en viktig kulturskatt. Birkeland-familien har gjennom fem generasjoner drevet fotovirksomhet i Romsdal. Butikken som måtte stenge dørene i slutten av september var da Norges eldste fotobutikk og hadde et stort fotoarkiv. Avtalen med Romsdalsmuseet sikrer at historien nå vil leve videre. Fotoarkivet er det største som Romsdalsmuseet har mottatt.

Det er økende interesse for gamle foto. Nye digitale tjenester gjør at flere kan lete etter skatter i historiske arkiv. Romsdalsmuseet har planer om å digitalisere hele arkivet til Birkeland. Det vil ha stor betydning for alle som er glade i lokalhistorie. Det er viktig at de lokale museene tar denne rollen. De har faglig kompetanse og samtidig et formidlingsansvar. I det videre arbeidet må man være tålmodig, digitalisering er fortsatt kostbart. I tillegg må viktige spørsmål om opphavsrett avklares. Målet må være at flest mulig skal få glede av arkivet i åra som kommer.

Gjennom å sikre en ny heim til arkivet sørger man for at bilder og negativer også i framtida blir bevart på en faglig god måte. Romsdalsmuseet har et moderne magasin. I tillegg inneholder museets rikholdige samling allerede mange andre fotoskatter. Dette gjør at man kan bygge opp et bra fagmiljø. Romsdalsmuseet hadde stor suksess med Kirkhorn-utstillinga. Arkivet som nå har kommet på plass gir muligheter til flere slike utstillinger i åra som kommer.

Familien Birkeland har gjennom fem generasjoner gitt viktige bidrag til lokalsamfunnet. Samlinga inneholder bilder med folk, bygninger og byliv. I tillegg til spektakulære natur- og landskapsbilder. Alt dette er viktig for å forstå hvordan livet i Romsdal har utviklet seg siden 1867. Samtidig er bildene viktig for å kunne se hvordan omgivelsene våre endrer seg.