Leserbrev:

Veøya skal forbli en fredet plett!

Veøya: Jeg mener at vi i Norge skal ta oss råd til å hegne om en slik skatt som Veøya er, skriver Anders Talleraas.  Foto: Erik Birkeland

Meninger

Professor Britt Solli hadde forrige lørdag en meget interessant og opplysende artikkel om Veøya og hvilke kulturminner som eksisterer der ute. Det har hun meget godt grunnlag for, etter mange studieoppgaver der ute på Veøya. Hun er vel den som kjenner Veøya og Veøyas historie aller best. Derfor er det veldig nyttig at hun i en kronikk klargjør hva Veøya er, og bør forbli.I dagens Romsdals Budstikke går Bjørn Jacobsen til frontalangrep på hennes artikkel. Spesielt henger han seg opp i at de som ønsker å bygge E 39 over Veøya blir kalt aktivister, noe han åpenbart oppfatter som krenkende.I store norske leksikon er aktivist beskrevet som en person som gjennom handling søker å fremme en sak. Og jeg har forstått det slik at de som arbeider for den såkalte Romsdalsaksen nettopp forsøker å fremme sin sak. Men slik ser åpenbart ikke Bjørn Jacobsen på det

.

Anders Talleraas  Foto: Erik Birkeland

Han er direkte usaklig i sin anførsel om at Britt Solli, som er professor innenfor sitt spennende fagfelt, bør ta seg nokken studiepoeng ekstra på Blindern, som han sier det. I SV kretser ville en slik argumentasjon i gamle dager blitt kalt for hersketeknikk.

Ja, han ber til og med Britt Solli komme med innspill til hvordan en Europaveg skal bygges for å gjøre minst mulig skade! Det må vel være lov til å formidle god fagkunnskap og standpunkter bygget på det, uten å bli avkrevd løsninger som åpenbart ligger langt utenfor hennes kompetanse.

Men det mest alvorlige, som skinner gjennom hele hans innlegg, er at han kritiserer Britt Solli for ikke å legge frem et skikkelig alternativ! Skal en virkelig måtte utrede et personlig alternativ for å engasjere seg for å sikre at Veøya skal forbli en fredelig plett med en meget stor beholdning av fredede kulturminner over hele øya? Jeg synes ikke det.

Britt Solli er meget vel i stand til å forsvare seg selv. Når jeg likevel skriver dette, er det for å understreke at vi er ganske mange som vil kjempe hardt og mye for å unngå at en 4 felts motorvei som E 39 skal legges over Veøya! Om nødvendig vil vi kanskje kunne betegnes som aktivister for å unngå det.

Jeg er veldig overrasket over at SV`s Bjørn Jacobsen er så panegyrisk i forhold til å rose hvor fantastisk det skal bli når Veøya blir et trafikalt knutepunkt i Romsdal, samtidig som han åpenbart skal bygge veier på og over Veøya som fører til at dette blir den største turistsuksessen noen gang når de flotte kulturminnene vil komme allmennheten til gode og glede. Dette mener jeg er skivebom så det holder!

Jeg mener at vi i Norge skal ta oss råd til å hegne om en slik skatt som Veøya er, og utvikle den som et besøksmål med båt slik den har ligget der i hundrevis av år, uten å gå på akkord med alle de mange kulturminnene som er der ute. Og så får de som arbeider for kryssing av Romsdalsfjorden langs den såkalte Romsdalsaksen, finne alternative løsninger som ikke berører Veøya.


LESERINNLEGG

Svar til Solli om Veøya: «Ladde og feilaktige uttrykksmåtar for å forsterke bodskapen din»

«Vil Romsdalsaksen, slik planane i dag føreligg, stå i vegen for ei vidare utforsking av Veøya?», skriv Lars Valderhaug.


Der er tydeligvis jeg og Bjørn Jacobsen uenige. Han er tydeligvis åpen for å sette de verdifulle kulturminnene på Veøya i spill, med en merkelig sammenblanding av argumentasjon. Han trekker inn bilstøy for 30 000 mennesker. Han trekker inn alleen langs Fannestranda, uten å nevne at trafikken langs Fannestranda blir tilnærmet like stor uansett alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden. Til og med overskuddet fra handelen i Molde makter han å sause inn i denne argumentasjonen, og mener at Britt Solli skal ha en eller annen mening om det!

Jeg slutter her. Jeg tror nok at Britt Solli sin innsiktsfulle artikkel, vil veie meget tungt når realitetene ved en fjordkryssing av Romsdalsfjorden skal gjennomføres. Kanskje traff hun noen ømme punkt hos Bjørn Jacobsen i sin artikkel? Den voldsomme svarartikkelen kan tyde på det.

Anders Talleraas, tidl Stortingsrepresentant

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook