Leserbrev:

Jubalubamøte i ROR

Meninger

Jeg leser i Romsdal Budstikke fredag 25. oktober der det har vært avholdt ett jubaluba møte i ROR med informasjon som ingen andre vet om. Jeg leser videre at ordfører i Vestnes uttaler at folk i Vestnes er på veg å snu og Møreaksen må bygges snarest råd.

NHO advarte mot Romsdalsaksen, og at den vil øke reisetiden mellom Molde og Ålesund. Statens vegvesen skal plutselig levere en ny begrenset utredning av Møreaksen, Romsdalsaksen og fortsatt ferjer. Hvordan i vide verden kan man utrede Romsdalsaksen på så kort tid? Når en har brukt årevis og fortsatt holder på med prøveboring?

Transportøkonomisk institutt på oppdrag av vegdirektoratet har offentliggjort en rapport der de sier att det er lite å hente på fortsatt ferje, også forbedret tilbud. Denne rapporten viste hverken Samferdselsminister eller Departement om, merkelige greier?

Anne Marie Fiksdal Alder: 49 Parti: Fremskrittspartiet Bosted: Tomrefjord Yrke: Lærer  Foto: Bjørn Brunvoll

Det mangler mange moment og svar for å få realisert en eventuell Møreakse også. Det er ingen som har sett et kostnadsoverslag for traseen Molde-Ørskogfjellet. Fylkesveg 661 Vik-Vestnes skal ikke brukes som tilførselsveg i x antall år. SSV har uttalt att det skal settes opp avbøtende tiltak (Bom) på sideveiene. Alle skal tvinges til å kjøre ny trase og faren for bom rundt Vestrefjorden, Nakkedalen og Vik-Tomrefjord er stor. Samferdselsutvalget har uttalt til samferdselsministeren at de fortsatt ønsker bom på sideveier mot FrP sine stemmer.

Det som undrer meg i denne saken er at Ordfører kan uttale seg på vegne av eget kommunestyre i et samarbeidsorgan som ROR. Vestnes FrP vil ha svar på hvorfor ikke kommunestyret blir inkludert og orientert i spørsmål som vi vet er viktige for våre innbyggere?

De siste 8 årene i kommunestyret har det vært orientert en gang om arbeidet i ROR.

Romsdal Regionråd (ROR) er et samarbeidsorgan for kommunene Aukra, Eide, Fræna, Nesset, Midsund, Molde, Rauma og Vestnes.
I regi av regionrådet samarbeider kommunene om en rekke oppgaver som spenner fra kortvarige og enkle tiltak til mer langsiktig innsats innen definerte innsatsområder.

Vi vet alle at saken om kryssing av Romsdalsfjorden har et veldig stort engasjement og det er stor uenighet om trasevalget. Den siste meningsmålingen viste at 20% av de spurte ville ha Møreaksen og ca 75% ville ha Romsdalsaksen eller fortsatt ferjer.

FrP er opptatt av at de 3 alternative fjordkryssingene må utredes på en likeverdig måte. Vi ønsker ikke undersjøiske tuneller men oversjøiske løsninger som er til det beste for folk flest, næringsliv, miljø og økonomi.

Når disse svarene er gitt kan en velge det alternativet en mener er det beste for innbyggere i Vestnes og resten av fylket.

Hvorfor er det da så mange som er redd for å få utredet Romsdalsaksen?

Vestnes FrP stiller spørsmål om hva Vestnes får igjen av å være medlem av ROR?

ROR jobber for Kommunereform – Vi er ikke en del av den, For felles sykehus på Hjelset-vi har legevakt i Ålesund og mange av oss ønsker å være en del av akuttsykehuset i Ålesund, Møreaksen – Mange av våre innbyggere vil ha Romsdalsaksen eller fortsatt ferjer.

Valgresultatet viste en god fremgang for partiene som ønsker utredning av Romsdalsaksen eller videre ferjedrift.

Møre og Romsdal FrP og Vestnes FrP vil fortsette å jobbe inn mot samferdselsministeren og våre på Stortinget for å få en reell utredning av Romsdalsaksen inn i rullering av NTP.

Anne Marie Fiksdal, Gruppeleder Vestnes FrP, Fylkestingsrepresentant


--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook