LESERINNLEGG

NHO må få hodet over vannet

NHO støtter en undersjøisk løsning av Romsdalsfjorden mellom Ålesund og Molde i form av Møreaksen. Det er en mild underdrivelse å si at det er «delte meninger» i transportbransjen om dette forslaget.

«Delte meninger»: – Våre store kjøretøy har ofte sakte fart ned bakker, og sakte går det også oppover, skriver Ole Longva. 

Meninger

Jeg mener det er helt avgjørende at politikerne heller går inn for Ørskogfjellet og Romsdalsaksen, som med Tresfjordbrua gir en optimal vei til og fra Østlandet. Vi kan simpelthen ikke satse på undersjøiske løsninger.

Bring er landets største transportør, og vi har mye erfaring med å kjøre lastebil. Våre store kjøretøy har ofte sakte fart ned bakker, og sakte går det også oppover. Det er til ulempe for våre medtrafikanter og for oss som selskap. Et viktig prinsipp for god kjøreøkonomi er minst mulig bakker, kombinert med effektive løsninger som krabbefelt og godt veivedlikehold. Grunnlaget for forbikjøringer reduseres betraktelig dersom man har en god flyt i trafikkbildet, og dette oppnår man ved mest mulig flat vei med minst mulig hindringer.

Lange undersjøiske tuneller med bratte bakker betyr ekstra energi både ned og opp i forbindelse med bremser og dieselforbruk. Ved trafikkstans og utbedringer stenges ofte de undersjøiske tunellene for all ferdsel. Dette er stopp som kunne vært redusert betraktelig dersom man bygger veier oppe i dagen.

Myke trafikanter får ikke muligheten til å forflytte seg verken til fots eller med sykkel der valget er undersjøiske tuneller. Turister kommer neppe for å se våre undersjøiske tuneller. Jeg tror heller ikke at de vil betale store beløp for å kjøre gjennom dem.

Jeg har forståelse for at enkelte øysamfunn har ønske om en fastlandsforbindelse, men det kan da ikke være meningen at all trafikk gjennom et fylke skal styres via øyene og mange tettsteder. Det betyr flere kjørte kilometer og økte kostnader.

Det er både lønnsomt og naturlig å ta korteste vei, med gode avkjøringsmuligheter til det enkelte tettsted. Romsdalsaksen vil med sitt forslag knytte byene Ålesund, Molde og Kristiansund sammen med Oslo, Trondheim samt Bergen på en god måte. Dette vil også medføre en positiv utvikling av veinettet for øvrig, og dermed en helhetlig infrastruktur innenfor rammer som kan være oppnåelige.
Det er lite tillitsvekkende politikk å kreve samling rundt Møreaksen. Veimidlene til vårt fylke må brukes hensiktsmessig til å ruste opp veinettet i vårt område. Løsningen med Møreaksen er ikke et godt valg i så måte. Det er tross alt folket i Møre og Romsdal samt våre besøkende som skal betale store deler av denne «kaken».

At det i politikken heller ikke skal være takhøyde for å utfordre tidligere vedtak, er en skremmende tanke i et demokrati. Jeg oppfordrer alle politikere og andre engasjerte som har et snev av positive tanker om en utredning av Romsdalsaksen, om å ta til orde for en slik tilnærming av en så viktig og avgjørende sak for vår landsdel.

Dersom vi ikke kan realisere flytebroer i kombinasjon med andre typer broer for å krysse våre vakre fjorder, så bør vi satse på lavutslippsferger med hyppig frekvens og god fart i uoverskuelig fremtid.

Jeg håper at de folkevalgte påvirker til en løsning der vi om 20 år kan se tilbake på et godt valg totalt sett for dem som skal bo og leve i dette fylket og som gir transportbransjen løsninger og rammebetingelser som vi kan leve med i lang tid.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal