Åpent brev til Statens vegvesen om farlig kryssing av Frænavegen

Meninger

De siste 2-3 årene har vi henvendt oss flere ganger til Statens vegvesen om kryssing av Frænavegen ved Bolsøyvegen/Østre Plassveg og Frænavegen/Fuglsetvegen. Tilbakemeldingene fra Statens vegvesen har vært at de deler vår bekymring og at de «jobber med saken». Siste tiltak er nye lysarmatur for et par år siden. Etter dette har ingenting skjedd. Absolutt ingenting.

Når man kommer opp stien fra Fuglsetvegen kommer overgangsfeltet brått på. Et par-tre meter skiller fotgjengeren fra å være «usynlig» for de kjørende til å stå midt ute i veien. På stedet er det 40-sone, ei fartsgrense som i mange tilfeller i beste fall oppfattes som «veiledende». Eksemplene på brå-/nødbrems er mange.

Etter vårt syn er ikke dette overgangsfeltet godt nok sikret. Et parkert kjøretøy og vegetasjon forverrer sikten ytterligere for kjøretøy som kommer fra vest. På vinterstid gjør snøkanter at fotgjengerne ikke er synlig før man faktisk står i veibanen. Det kan imidlertid da nevnes at stien er såpass vanskelig å gå opp at de fleste velger å krysse veien i krysset Fuglsetvegen/Frænavegen. Der er det ikke overgangsfelt i det hele tatt. Etter vår oppfatning representerer dette i seg selv en betydelig risiko for de som skal krysse veien.

Frænavegen er i realiteten en innfartsåre til sentrum, og har spesielt stor trafikk om morgenen og på ettermiddagen. Samtidig ser vi at det er veldig mange myke trafikanter som krysser den samme vegen, på vei til og fra Langmyra barneskole, Romsdal videregående skole eller jobb. Eller kanskje på vei til en kamerat eller venninne som bor på den «andre siden» av veien.  

Langs Frænavegen er det mellom Boråsvegen terrasse og Fuglset gård kun ett overgangsfelt. Dette er en strekning på 950 meter i et område med hundrevis av beboere, og mange barn. Ingen har vi råd til å miste. Vi har alle opplevd mange farlige situasjoner, hvor bare flaks og tilfeldigheter har gjort at utfallet ikke har blitt alvorlig. Men hvor lenge varer denne flaksen? Vi frykter at flakskvoten brukes opp før Statens vegvesen foretar seg noe. Da står vi fort overfor ei alvorlig ulykke. Kanskje også ei dødsulykke.

Våre spørsmål til Statens vegvesen er derfor:

1: Hva vil Statens vegvesen foreta seg for å sikre trygg kryssing av vei for myke trafikanter mellom Boråsvegen terrasse og Fuglset gård?

2: Når skjer dette?


Skrevet av beboere i og ved Fuglsetvegen; Erik Ulvund, Ingunn Romundstad Innerdal, Cato Innerdal, Anne Lena Moen, Lars Kjetil Moen, Tonje Veiåker, Johan Ulla, Merethe Slettfjerding, Kristin Lønseth Tornes, Rune Heggemsli, Silje Anita Forren, Mette Jane Holand og Jan Kåre Iversen--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal