LESERINNLEGG

Folk flest må betale for Frank Sves usosiale bilpolitikk

MDG mener Frank Sve hykler om bompenger.

Carl Johansen, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal 

Meninger

Frps Frank Sve sa til NRK 3. juni at Frp skal bruke Oljefondet til å rive bomstasjonene, ellers må partiet gå ut av regjering. I dag sitter Sve i krisemøte med partiledelsen, for å forsøke å ro seg unna en krise han selv har skapt. Miljøpartiet De Grønne — som har stemt mot flere bompengeprosjekter enn noen andre partier på Stortinget — reagerer på det vi mener må være tidenes ansvarsfraskrivelse, selv etter Frp-standard.

Det Sve serverte NRK, har han hatt 6 år på seg til å si, mens Frps finans- og samferdselsministre har krevd inn titalls milliarder i bompenger for å betale for de klima- og menneskefiendtlige motorveiprosjektene sine, som har ført til mer luftforurensning, økte CO2-utslipp, nedbygging av natur og dårligere livskvalitet i byene. Det er å sette hykleri i system, og er uverdig for et regjeringsparti.

Vi skjønner selvsagt at det Frank Sve og Frps helomvending handler om, er bompengemotstanden Frp plutselig har fått midt i fleisen, etter årevis med feilslått samferdselspolitikk. Når Frp parkeres av Bompengepartiet som følge av sin avsindige bilfanatisme, som har vært den største bremsen mot en nødvendig utbygging av kollektivtrafikken i byene, og den største driveren for mer bompenger, får de panikk. Da erklærer partiet plutselig «bompengekrise», som om de ikke selv er ansvarlige for å ha skapt situasjonen. 

Det sier alt om et parti uten ryggrad og integritet. De unge streiker for klima, mens de såkalt voksne i Frp erklærer bompengekrise — en «krise» de selv har skapt.

Frp har erklært MDG som hovedmotstander i bompengepolitikken. Det mener vi er helt korrekt, da MDG er partiet som stemmer mest i mot bompenger, og Frp er partiet som stemmer mest for. Samtidig reagerer vi på at Frp skyver et falskt sosialt engasjement foran seg.

Det er nemlig folk flest som må betale for at FrP, Høyre og Arbeiderpartiet i årevis har latt være å bygge ut skikkelig kollektivtilbud og sykkelveier i og rundt byene våre, og i stedet har satset på flere motorveier som ødelegger lufta og klimaet. Frank Sve vil fortsette å bygge mer vei for biler byene ikke har plass til, og regningen skal sendes til alle andre enn de som kjører. Sve viser nok en gang at verken økonomi eller sosialpolitikk er hans sterke side. Er det noe som er usosialt, er det å legge til rette for en samferdselspolitikk som presser frem mer bilkjøring på bekostning av mennesker og miljø. 

På den annen side er det ingenting som fjerner kø, reduserer kostnader og utjevner forskjeller som et godt utbygd kollektivtilbud, men slike prosjekter stemmer Frp konsekvent ned.

MDG, som nylig lanserte sin plan for hva erklæring av klimakrise må innebære for Møre og Romsdal, er klare på at en moderne, fremtidsrettet samferdselspolitikk er avgjørende for å kutte klimagassutslippene.

Frp og Frank Sve selger en gammeldags samferdselspolitikk som har bevist at den ikke fungerer. Vi betaler nå prisen for 50 år med feilslått bilpolitikk, som har gått ut på å forsøke å bygge seg ut av problemene, i stedet for å satse på det som fungerer i tettbygde strøk: et effektivt og attraktivt kollektivtilbud for folk flest, kombinert med en godt utbygd infrastruktur for elbiler.

MDG mener:

  • Vi er mot bompenger for å finansiere mer motorvei, og har stemt imot flere bompengeprosjekter enn noe annet parti. 
  • Vi er for bompenger som betaler for et bedre kollektivtilbud i byene, og som gjør lufta renere, kutter CO2-utslipp og bedrer livskvaliteten for innbyggerne. 
  • Vi vil at staten skal ta 80 % av regningen for kollektivløftet som må til, ikke bare halvparten slik som regjeringa tilbyr i dag. Det vil føre til raskere utbygging av kollektivtilbud, sykkelveier og gangfelt, og gi lavere bompenger for folk i og rundt byene.
  • Vi vil bygge 1000 hurtigladestasjoner i året for el-bil.
  • I Oslo, hvor MDGs samferdselspolitikk har bred støtte i befolkningen, har CO2-utslippene gått ned med 16 % på to år (i Norge går de opp), luften er for første gang ikke helseskadelig å puste i, og sykkel- og kollektivtrafikken har fått et stort løft og mange flere reisende.

Frps bompengebombe:

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) lover bomstopp i storbyene, men planlegger selv nesten 40 mrd. kr i nye bompenger de neste årene i Oslo, Trondheim og Bergen. I Nasjonal transportplan som Frp utarbeidet i 2017, ligger det skjulte bompengebomber i alle de største byene, som regjeringen planlegger å innføre i årene fremover. Disse bompengene kommer i tillegg til bypakkene som alt er vedtatt.

Kort oppsummert:

I Osloområdet vil Frps motorveiprosjekter øke bompengene med nesten 50 % og 34,75 mrd., i tillegg til de nye Oslopakke 3-bommene som kommer 1. juni. VG har tidligere skrevet om hvordan bare E18-delen av dette vil ramme en pendler med i størrelsesorden en månedslønn i bompenger.

I Bergen vil Frp ha 2,3 mrd. kr i ekstra bompenger for å bygge E16 Ringvei Øst, i tillegg til bypakken.

I Trondheim vil E6 østover fra Trondheim kreve inn 6,1 mrd. i bompenger, i tillegg til bypakken.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts meningsportal