LESERINNLEGG:

Lastebileiere, Møreaksen og HMS

«Fylkeslederen i NLF var tidligere ute i media og bekymret seg for næringslivet pga høye fergekostnader. Dette er en relevant problemstilling, og det er slike saker NLF bør konsentrere seg om i stedet for å konstruere næringsfiendtlige argumenter mot Møreaksen»

Kristoffer Reiten og Per Olav Mevold, Vikenco AS  Foto: Vasco Pinhol og Kjell Langmyren

Meninger

Norges Lastebileierforbund (NLF) har ikke vært i kontakt med kundene sine for å få synspunkter om Møreaksen. I stedet kommer de med leserinnlegg hvor det insinueres at vi i næringslivet ikke tar HMS på alvor. Dette er ikke greit. Vi vil herved invitere styret i NLF Møre og Romsdal på besøk til våre bedrifter for å gi dem en grundig innføring i hvordan vi jobber med HMS, regionutvikling og hvorfor Møreaksen bør realiseres så raskt som mulig.


LESERINNLEGG

Møreaksen overser katastrofepotensialet

«Her mates det på igjen med stigningsgrader og toløpsløsning, men Espeland glemmer de vesentlige tingene.»

 

En rekke bedrifter vokser og utvikler seg i øysamfunn og andre steder som er avhengig av adkomst via undersjøisk tunnel. Mye av denne utviklingen skjer nettopp på grunn av framsynte beslutninger om bedre infrastruktur med blant annet tunnel. Mener NLF at disse bedriftenes vekst og utvikling er en trussel mot god HMS?


LESERINNLEGG:

Uakseptabelt fra Lastebileierforbundet

Det er totalt uakseptabelt at NLF driver skremselspropaganda mot Møreaksen på denne måten.

 

Nordøyvegen med 13 km undersjøisk ettløpstunnel er under bygging uten at NLF kom med en eneste motforestilling. Samtidig driver NLF ufin skremselspropaganda mot Møreaksen. Uten belegg i statistikk og reell risikovurdering. I Norge har ingen omkommet på grunn av brann i tunnel. Vogntog på glatt føre er en langt større risiko for liv og helse. Når Statens Vegvesen planlegger en av verdens sikreste tunneler på Møreaksen med to tunnelløp og lav stigning (maks 5 %), er det nettopp fordi HMS både for NLF sine medlemmer og alle andre reisende skal bli ivaretatt på høyeste nivå. Hvis NLF har så stor frykt for tunneler vil det være uansvarlig av dem å sende sine sjåfører gjennom tunneler hver eneste dag – slik de allerede gjør. NLF sine HMS-argumenter faller på steingrunn.


LESERINNLEGG

Transport for fremtiden?

«Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) er ikke motstander av Møreaksen – NLF er motstander av tuneller med stigning der det finnes alternativer»

 

Ifølge rapporten «Fisk fra vei til sjø» kan sjøtransport erstatte 4.500 vogntog med laks pr år. Da reduseres klimautslippene med 70 % og det gir en samfunnsøkonomisk gevinst på ca 1 milliard. Rapporten slår fast at vareeierne må motiveres og logistikk må tilrettelegges. Møreaksen vil innebære at logistikken lokalt i vår region tilrettelegges, og Møreaksen vil gi oss som vareeiere en stor motivasjon til å gå fra vogntog til skip. Har NLF den samme motivasjonen? Utslippene som NLF snakker om fra vogntog på Møreaksen blir som en dråpe i havet i forhold til utslippsreduksjonen ved at mer frakt kan gå fra vei til sjø. Og HMS-belastningen for NLF blir kraftig redusert når de slipper å kjøre 4.500 vogntog til kontinentet og heller kan konsentrere seg om lokal transport fra produsent til nærmeste havn.

Fylkeslederen i NLF var tidligere ute i media og bekymret seg for næringslivet pga høye fergekostnader. Dette er en relevant problemstilling, og det er slike saker NLF bør konsentrere seg om i stedet for å konstruere næringsfiendtlige argumenter mot Møreaksen.

Kristoffer Reiten, Vikomar AS og Per Olav Mevold, Vikenco AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal