LESERINNLEGG:

Sjukeheimsplasser og legevaktplassering

«Fra politisk hold er det stille, der ligger det største ansvaret»

Håvard Heggdal  Foto: Bjorn Brunvoll

Meninger

Takk til fagsjef Kjersti Bakken og helsesjef Henning Fosse for svar på mitt innlegg 23. april om dette tema. Mitt innlegg var inspirert av oppslaget i RB 17. april om næringsbygg i Legrovik, der det var ledig 600 kvadratmeter. Molde legevakt beslaglegger i dag ei sjukeavdeling på ca. 735 kvadratmeter, men mye av dette arealet er korridor, og rominndeling som antas uhensiktsmessig for legevaktformål. To fastleger er også plassert der.

Med tilstrekkelig kommunikasjon innad i Molde kommune, hadde en hatt mulighet til å være med i byggeprosjekt der en kunne tilpasse lokaler for legevaktformål. Nå er det nevnte byggeprosjekt neppe aktuelt på grunn av kravet til høyde over havet for nødetater. Men hva med området til vegvesenet, som er under omorganisering, og det som skjer der ? Det måtte være ideell plassering av sentral for storlegevakta i det nye Stor-Molde.

Svaret fra fagsjef og helsesjef er greit nok om plasser som er vedtatt. Men det gir ikke håp om snarlig løsning på dagens situasjon som med rette kan betegnes som prekær. Muligheten på Røbekk nevnes ikke. Delvis løsning på Råkhaugen om to år er ikke godt nok når en har andre muligheter, og planlegging som begynner i 2020 har usikre utsikter. Det som kan gi snarlig bedring av situasjonen, er gjenopprettelse av 16 sjukeheimsplasser på Røbekk. Denne nedleggelsen var en politisk og faglig tabbe som ikke er kompensert i heimebasert omsorg slik hensikten var. Nå er det mulig for de ansvarlige å rette det opp igjen. Fra politisk hold er det stille, der ligger det største ansvaret. Er det noen vilje til å satse på snarlig løsning av situasjonen ved å gjenåpne Røbekk og løse legevaktplasseringa ? Dette må være et naturlig område for politisk samarbeid, der alle må antas å ha samme interesse. Har Molde eldreråd noen innvirkning, og hva mener partiene og planutvalget ?

Så kom det glimrende innlegget i RB torsdag 9. mai fra Elsa Reidun Røsok Silseth på vegne av oldisene og den såkalte eldrebølgen. Det beskriver situasjonen og kritiserer politikerne, samtidig som det retter en berettiget takk til personalet ved aldersinstitusjonene. Det har en klar advarsel til politikerne i forbindelse med valgkampen. De eldre og gamle er en økende velgergruppe som politikerne må begynne å ta hensyn til. I valgkampen bør ingen politiker våge å besøke aldersinstitusjoner, eller møteplasser for eldre, uten å kunne komme med helt konkrete, gjennomførlige og tdsgaranterte forslag til bedring av eldreomsorga i Molde, og kan sørge for at det blir gjort.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook