LESERINNLEGG

Nei til turistskatt for å kjøre over Trollstigen

- Staten eier bygninger og infrastruktur på Trollstigen. Det vil være naturlig og tilnærmet helt vanlig å ta betalt for parkering på Trollstigen-platået og betalt for bruk av toaletter, mener Svein Kroken.  Foto: Eirik Heen

Meninger

Trollstigen skal sikres, fylket har ikke penger. Da lanserer politikerne i fylket sitt sikreste kort, skattekortet. Næringen sier nei til turistskatt,  og en egen skatt for turister for å kjøre over Trollstigen.

Norge er et høykostland på alle områder, vi har bompenger her og der, vi har en av Europas høyeste momssatser på overnatting. Vi har en av Europas høyeste avgifter på arbeidskraft(Arbeidsgiveravgift). Vi har en av Europas høye avgifter på bensin og diesel, alkohol og tobakk. På tross av alle disse høye avgifter står reiselivsnæringen opp og tar opp kampen om turistene med resten av verden.

Reiselivsnæringen trenger ikke enda flere hindringer fra det offentlige, for å kunne føre en allerede urettferdig kamp mot resten av verden. Almenretten står sterkt i Norge, alle skal ha rette til å komme seg opp i høyden og ut i naturen, uten å måtte pålegges en «ny» skatt.  eiselivsnæringen er slik av natur at den sysselsetter et betydelige antall i by og bygd, det er få, om noen næring, som krever så mange ansatte i de forskjellige bedrifter rundt om i Norge. Det være seg hotell, camping, servering, buss, båt, tog og et utall av andre virksomheter som direkte eller indirekte har sitt levebrød fra reiselivsnæringen. Skatt som bedrifter betaler, går til staten, skatt fra de mange tusen arbeidstakerne i reiselivsnæringen går til kommuner/fylke.

Fylket som veieier, må se på sikringen av Trollstigen som «utgifter til inntekts ervervelse». Trollstigen er viktig for hele reiselivet i vårt fylke og region, den er den nasjonale turistveien som er mest besøkt og kjent i Norge. Nasjonale turistveier har investert over 200 millioner i nye bygninger, kaffe, toaletter og utsiktpunkt. Vi bør ikke drive forsøksvirksom med turistnæringen i hele fylket i potten, med å prøve å innføre en turistskatt for å kjøre over Trollstigen.

Gjør fylket et vedtak om å innføre turistskatt for å kjøre over Trollstigen, vil veksten i trafikken stoppe opp, vi vil få en betydelige tilbakegang i antall turister som vil besøke fylket og region vår. Det igjen vil føre til mindre skatteinntekter.

Hva kan så fylke gjøre? – de kan omprioritere og finne penger til sikring – dette bør staten og nasjonale turistveier være med på å finansiere. Her bør fylket gå i dialog, med de investeringer som Nasjonal turistveier har gjort på Trollstigen, bør det nærmest være en forpliktelse for Nasjonale turistveier å bidra til sikringen.

Staten eier bygninger og infrastruktur på Trollstigen.  I en slik situasjon kan det være naturlig å se på som en nødløsning, etter at alle andre stener er snudd, en utreding og vurdering av konsekvenser av en parkeringsavgift på selve Trollstigen platået. Bare dette grepet, vil kunne bringe betydelig beløp inn i kassa til det offentlige (fylket) som et bidrag til å finansiere sikringen av veien.

Turistskatt, nei, det bør ikke fylkespolitikerne bidra med.

Svein Kroken, Åndalsnes

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook