– Et levende og urbant sentrum til glede for alle

Meninger

Molde Høyre har i mange år jobbet for en opprusting av Molde sentrum og Sjøfronten. Vi gleder oss nå over å være godt i gang. Sentrum blir mer attraktiv og vil bli en flott møteplass for folk i alle aldre.

Vi har sett at mange engasjerer seg for barna i sentrum. Det er viktige innspill til kommunen og politikerne. Prosjektet Sjøfronten har tidligere vært ute til høring. I tillegg inviterte også Molde Sentrum og Molde Næringsforum til innspillsmøte tidlig i vinter, i samarbeid med Molde kommune. På grunnlag av tilbakemeldingene fra handel og næringsliv, så endret faktisk kommunen sitt opprinnelige forslag fordi det etter manges mening ikke var fleksibelt nok. Det første forslaget for utforming av torget ville gitt store begrensninger for å utvikle en ny markedsplass og ny festival- og konsertarena. Det ville også gitt lite spillerom til gårdeierne som har lyst å «krype ut» av gårdene sine for å lage mer liv og røre. Torget skal være for alle; frivillige lag og organisasjoner, handel, næringsliv og for folk i alle aldre.

Det er nå Sjøfronten 1 (torget og vestover) som gjøres ferdig. Det gir et etterlengtet, bredt område ned mot sjøen, og et oppgradert nedre torg. Der blir det en trygg, bilfri og fleksibel tumleplass midt i sentrum. Den «rare» kunsten skal inspirere barna til lek og moro på en ny arena, som ikke ligner på de tradisjonelle lekeplassene som barna er vant med fra barnehagen og fra skolegården.

Så har det kanskje ikke kommet godt nok frem at Sjøfronten 2 planlegges å bygges? Vi som jobber for og med sjøfronten, både politisk og administrativt, er kanskje ikke flinke nok til synliggjøre prosjektene underveis. Om få dager vil kommunen sette opp et informasjonsskilt på nedre torg som viser planene. Vi oppfordrer folk til å komme og se.

Sjøfronten 2 starter ved torget øst, og avsluttes ved Moldeelva. Nedenfor «gamle posthuset» ser man for seg en trygg og sikker lekeplass ved torget med skikkelig «wow-faktor». I tillegg kommer et flott lekeområde på Brunvollkvartalet. Da får vi altså en skulptur-lekeplass på torget, et eget lekeområde inntil torget og enda et lekeområde ved Brunvoll.

Når alt er på plass vil det bli en revolusjon for aktiviteter og lek i sentrum! Så kan man selvfølgelig hevde at det hadde vært enda bedre om alt kom på en gang, men det er ikke realistisk, hverken økonomisk eller praktisk. Sjøfronten bygges ut trinn for trinn. Vi kan derimot love at vi ikke skal gi oss før alt er på plass. Planleggingen av Sjøfronten 2 starter i høst, og byggingen er tenkt igangsatt når del 1 står ferdig i 2020. Molde Høyre vil være en pådriver, slik vi har vært for Sjøfronten hele veien. Vi har støtte fra våre samarbeidspartnere og Sjøfronten er tatt inn i samarbeidsavtalen med Ap, KrF og V. Vi vil alle prioritere et sentrum som også er attraktivt for barnefamilier.

I påvente av videre utbygging vil vi kunne glede oss over Sjøfronten 1 og fleksibiliteten det nye torget vil gi. En fleksibilitet som sikkert også kan brukes til å finne gode, midlertidige løsninger for lek til Sjøfronten 2 med lekeområde i umiddelbar nærhet til torget er på plass.

Sjøfronten og torget blir et sted hvor både turister, tilreisende og innbyggere i regionen kan nyte den fantastiske utsikten mot fjord og fjell helt nede ved sjøkanten. Drikke kaffe og spise god mat på en fin møteplass. Butikker, næringslivet, kulturlivet og frivillige organisasjoner vil alle bidra til å fylle det nye sentrum med aktivitet. Vi gleder oss!

Molde endrer seg, utvikles og vil endelig vende seg ut mot sjøen og fjellene. Og Molde Høyre er garantisten for en ny Sjøfront med mål om et levende og urbant sentrum til glede for alle.

Britt Janne Tennøy - kommunestyrerepresentant,

Torunn Dyrkorn - kommunestyrerepresentant og barnerepresentant,

Roar Beck - leder av Plan- og Utviklingsutvalget,

Torgeir Dahl – ordfører,

Gerd Marit Langøy – gruppeleder for Høyre

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook