Fræna Arbeiderparti – beslutningsvegring fører til politikerforakt

Så har det skjedd igjen!
Meninger

Fræna arbeiderparti viser velgerne og barna våre ingen respekt, når de nå kommer med et nytt forslag om utsettelse av tilbygg på Sylte og nybygg på Haukås. Dette er skolebygg for 1.-7.-klasse der Malme skole endelig blir slått sammen med Sylte skole. Bygginga har nå blitt behandlet i alle instanser i kommunen, der flertallet har gått inn for nytt tilbygg på Sylte og ny Haukås skole. For Sylte og Malme sin del skulle det nå se ut som vi endelig skulle få 1 skole for 1-7. trinn med 150 elever, og det er ingen liten skole. Saken ble enstemmig godkjent i kommunestyret den 16.11.17, og anbudspapirene skulle sendes ut. Noen som viser seg i ettertid ikke har blitt gjort av administrasjonen. ¨De manglet visst noe før de kunne sendes ut¨.

Så kommer det frem at Fræna Arbeiderparti vil stoppe dette ved å gi rådmannen 2018 til å se på strukturen og eventuelt ta opp igjen strukturdebatten nok en gang. Den har vært oppe 3 ganger de siste årene her i Fræna og resultatet har blitt det samme hver gang. Malme skole og Aureosen skole legges ned og flytter elevene til Sylte og Jendem. Alle som har fulgt med på disse debattene vet at da tar ting tid. 3-5 år før nye skolebygg kan planlegges og prosjekteres. Dette medfører at barna i Elnesvågen og Sylte/Malme må ha de gamle skolebygga i mange år fremover. Dette gjelder også om det er snakk om en stor skole på Haukås.

Alt dette på grunn av Arbeiderpartiet sin beslutning der de bruker usikkerheten i økonomien som sitt argument. Usikkerhet i økonomien har vi og kommer til å ha i alle år fremover. Leser på argumentasjonen deres også at de bruker ordet ¨oppimot¨ x-antall millioner ekstra pga diverse utgifter og statsbudsjettet. Dette vil også gjelde i årene fremover uansett om det er rød eller blå regjering, dette blir da en alt for lett bortforklaring når vi nå har betalt eiendomsskatt på 4 promille i flere år. Det er avsatt opp mot 70 millioner for å greie disse utbyggingene, kommunen får også store inntekter på tomtesalg på Harøysundet (landbasert oppdrettsanlegg). Skal vi da bare spare pengene til kommunesammenslåingen eller skal vi bruke de på gode skolebygg til barna våre nå? Dette er BESLUTNINGSVEGRING.

Ved forrige kommunevalg var skolesaken den største saken her i Fræna. De som gikk for 3 utbygginger fikk et stort flertall. ( Sp, Ap, Sv og V). De inngikk en samarbeidsavtale i denne fireårsperioden der dem befestet skoleutbyggingen. Så ved et par anledninger har det kommet opp ting som har gjort oss tvilende til gjennomføringsevnen hos dem. Etter å ha tatt kontakt med partiene og hørt deres versjon av ting, har vi som er engasjerte i dette gått ut og sagt at vi må stole på valgløftene og at de står ved dette. Nå viser det seg altså at Fræna arbeiderparti har holdt oss for narr!

Varaordfører Jan Arve Dyrnes sto personlig og lovde utbygging. Det eneste han ikke kunne si helt sikkert var at han ikke kunne frede ungdomstrinnene. Dette har han påpekt flere ganger den siste tiden.

Gruppeleder Sofie Elisabeth Herman Brekken satt på Sylte og sa at en strukturdebatt var helt uaktuelt å ta opp igjen enda en gang, noe de nå gir rådmannen rom for.

Representant Hans Bjarne Tennøy skriver i programmet at vedtaket om å flytte elevene fra Malme til Sylte skole er viktig for han, og det må gjennomføres.

Ap-veteran Arne Stavik har også flagget seg selv som en garantist for vedtatt skolestruktur i Fræna, hva nå med den etiske og moralske siden her? Det må også settes et spørsmål om den såkalte partipisken her!

Med disse løftebruddene kan hvert fall ikke jeg sitte å forsvare dette lenger. Må dessverre innrømme at tilliten til våre lokalpolitikere er borte og politikerforakten blomstrer. Ser med stor bekymring på utviklingen og synes synd på barna som må ha slike læringsforhold i x-antall år fortsatt. Hadde dette vært en arbeidsplass for voksne hadde den vært stengt for lenge siden. Leking med barnas helse er et lavmål. Men det er ennå ikke for sent å stå ved sine løfter Fræna Arbeiderparti, saken skal opp 14.desember - GÅ FOR UTBYGGING! Ellers blir vel løsningen privatskole i ny-feltet i Lauvåsen for å få gode læringsforhold for barna våre!  

Arnt Roar Gravem

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook