LESERINNLEGG

Ansatte på kommunehuset i Midsund reagerer: – Usikker på om det er vilje til å gi oss bedre arbeidsforhold

Reagerer på ytterligere forsinkelser for nytt administrasjonsbygg.
Meninger

Ansatte på Kommunehuset mottok med stor skuffelse tilføyelsen til innstillingen i saken. Vi er redd dette innebærer en forsinkelse av prosjektet, eller enda en lenger utsettelse.

Vedtok vinnar av arkitektkonkurranse – og tilleggspunkt om heving

Kommunestyret vedtok vinnar av arkitektkonkurransen – men også et tillegg stikk i strid med konkurransegrunnlaget.

Kommunestyret vedtok vinnar av arkitektkonkurransen – men også et tillegg stikk i strid med konkurransegrunnlaget.

Meir bråk om Antonbua

Kommunestyret vedtok vinnar av arkitektkonkurranse - men også tillegg stikk i strid med konkurransegrunnlaget.


Kommunestyret har det overordnede ansvaret som arbeidsgiver og er pliktig etter Arbeidsmiljøloven å følge bestemmelsene gitt i og i medhold av denne. Vi vil minne om at kommunestyret har sagt at det ikke skal brukes en krone på gamlebygget. Slike uttalelser oppfatter vi som en total fraskrivelse av det ansvaret kommunestyret har som arbeidsgiver.

I forrige kommunestyreperiode ble ulike løsninger og alternativer vurdert og utredet: modullbygg på Bøen, Midtbøtomta, Straumneshaugen, Antonbutomta, for så å ende opp på Lyngjaområdet. Av kjente årsaker møtte en her utfordringer i forhold til arkeologi. Et enstemmig kommunestyre endte til slutt på Antonbutomta.

Vi stiller oss undrende og kritisk til at når tomta er utfylt, planert, naust og tilbygg er revet, arkitektkonkurranse gjennomført, så gjør kommunestyret vedtak som ytterligere forsinker prosessen, samt skaper usikkerhet om det er vilje til å gjøre noe som gir oss bedre arbeidsforhold.

Nytt administrasjonsbygg for sentraladministrasjonen har vært tema i mange år. De fysiske arbeidsforholdene er ikke tilfredsstillende, og de ansatte påvirkes daglig av dårlig inneklima.

Påleggene fra Arbeidstilsynet skal være kjent for kommunestyret.

Arbeidstilsynet har gitt utsettelse på tvangsmulkt, under den forutsetning av det nye bygget som var planlagt, stod ferdig sommeren 2017.

Arbeidsmiljøutvalget i kommunen har også synligjort påleggene gjennom sine vedtak.

Under ingen omstendigheter føler vi påleggene er etterkommet, og vi vil ikke akseptere enda en utsettelse i de fristene som allerede er gitt av arbeidstilsynet, uten at det blir gjort utbedringer på kommunehuset.

Midsund kommune har brukt nok tid og ressurser- både menneskelig og økonomisk- på dette prosjektet. Nå er det på tide å vise at kommunestyret tar ansvar overfor de ansatte på kommunehuset!

Ansatte på kommunehuset i Midsund

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook