LESERINNLEGG

«Vil stryke fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal»

«Jordahl sier ... rett ut at han ikke anser det nye sykehuset på Hjelset for et fellessykehus, men et nytt sykehus for Molde.»

«Jeg tror ikke Ap ønsker å starte denne hatefulle sykehuskrigen på nytt. Heller ingen andre partier på Stortinget,» skriver Rasmus Rasmussen i leserinnlegget.  

Meninger

I et tilsvar til meg hevder Jordahl at jeg har tolket han feil da jeg skrev at han erkjenner at vedtaket om å bygge nytt fellessykehus på Hjelset utenfor Molde er avklart. Det Jordahl skrev var: «Sykehussaken dreier seg ikke lenger om det skal bygges et nytt sykehus på Hjelset. Det er avklart.» Han forklarer at «det vil si at stedet for et nytt sykehus for Molde skal være på Hjelset og ikke på Eikrem eller ved bruk av nåværende sykehusbygning i Molde.»

Jordahl sier her rett ut at han ikke anser det nye sykehuset på Hjelset for et fellessykehus, men et nytt sykehus for Molde. Det er kanskje ikke spesielt oppsiktsvekkende lenger at slike holdninger fortsatt lever i beste velgående i Kristiansund, men de fortjener å bli minnet på at Hjelset er valgt som tomt for fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal.

Jordahl ønsker å oppheve vedtaket om fylkessykehus for Nordmøre og Romsdal, og oppfordrer velgerne til å sky de to regjeringspartiene H og Frp. Jordahl bemerker til meg at han ikke er interessert i historien om hvem som har gjort de største tabbene gjennom de siste ti årene. Jordahl kan derfor hoppe over resten, hvor jeg forsøker å forklare at man noen ganger kan ta lærdom av historien, for ikke å gjenta samme tabber i framtiden.

I Kristiansund er det sedvane å legge skylden på andre. Her legger Jordahl skylden på dagens regjeringspartier H og Frp, for en beslutning fattet i 2012 av Ap og Sp. Beslutningen ble fattet av Helseminister Støre etter et massivt press fra et samlet Nordmøre, der samtlige kommuner hadde gjort vedtak på at de ønsker fellessykehus. Å legge skylden på enkelte politiske partier blir bare for dumt. Protestene fra Jordahl kommer ett stortingsvalg for sent. Å bebreide H og Frp viser at det er deres lokaliseringsvedtak i 2014 som plager Jordahl, ikke vedtaket om fellessykehus i 2012 av Ap.

Jordahl viser til Steinar Berge, og her kommer et sitat fra hans innlegg på RB-nett 25.08.2017: «Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg at dette partiet (Ap), som hadde gjort en formidabel innsats i gjenoppbyggingen av byen etter krigen, skulle være direkte årsak til at sykehuset i byen ble skrotet. Det gjør det ikke stort bedre at meningen var at sykehuset i Molde skulle skrotes isteden.» Noe Jordahl selv indirekte bekrefter – han bebreider de som stod for beslutningen om lokaliseringen til Hjelset, ikke de som stod for beslutningen om fellessykehus.

Jordahl oppfordrer politikerne til å snu, og omgjøre vedtaket i 2012 om fellessykehus. Han ønsker en reprise fra 2010 da Ap sist stoppet sykehusplanene i fylket, og skrinla nytt sykehus på Eikrem. Jeg tror ikke Ap ønsker å starte denne hatefulle sykehuskrigen på nytt. Heller ingen andre partier på Stortinget. I motsetning til Jordahl har de nok tatt lærdom av historien de siste 10 årene. De ønsker ikke en slik framtid en gang til.

Rasmus Rasmussen, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook