LESERINNLEGG

AP vil bygge fellessykehus – men til hvilken pris?

«Hva vil Botten og AP foreta seg når saken kommer opp i Stortinget?»

Nytt sjukehus Det nye sjukehuset på Hjelset. Illustrasjon: Sykehusbygg  

Meninger

Eidsvik planla et fellessykehus hvor arealet var, på grunn av noen avrundinger, større enn dagens 2 til sammen. Dette var også uten barneavdeling (Ålesund har ny barneavdeling som ble bygd større enn dagens drift tilsier). Dette var kostnadsberegnet til 5,6 milliarder. Botten skriver i Romsdals Budstikke 11. august at «For oss har det vært en forutsetning fra starten å kunne opprettholde totalen i de funksjonene Nordmøre og Romsdal har tilsammen.»

LESERINNLEGG

«Vi vil ha spaden i jorda så raskt som mulig!»

Else-May Botten: - Vi i Ap forventer solide budsjettrammer for sykehusene i 2018.


Etter videre analyse viste det seg at helseforetaket har økonomisk bæreevne for en investering på 4,3 milliarder. Sykehuset måtte da tilpasses dette. Under dette arbeidet fant de ut at nytt sykehus kunne bygges til 4,1 milliard. De 200 millionene i differanse ble da av helseforetaket omfordelt til opprustning av avdelinger på andre sykehus i foretaket/regionen (fortsatt uklart hvor de er tiltenkt brukt), for å kunne ta i mot endret pasientstrøm som følge av nytt sykehus og ny organisering av spesialisthelsetjenesten i hele regionen. Helseforetaket har nå sendt lånesøknad på 4,9 milliarder til departementet. Dette er høyere enn hva helseforetaket selv har beregnet de har råd til.

Botten skriver videre: «Men, det gjenstår å se hvilke rammer regjeringen legger inn for sykehusene generelt og til fellessykehuset vårt spesielt. Blir budsjettet for svakt, går det utover innholdet i sykehuset.» Når man går fra en investeringskostnad på 5,6 milliarder til å kostnadsberegne det til 4,1 milliarder, burde det være et varsko om at dette også påvirker innholdet i sykehuset!

I denne saken har Botten og AP et dilemma. Investeringskostnaden er kjent og i den ligger det en betydelig reduksjon i forhold til å kunne opprettholde dagens tilbud i et nytt sykehusbygg. En investering på 5,6 milliarder vil måtte medføre at staten gir en større andel tilskudd eller setter HMR i en enda verre økonomisk situasjon enn de allerede er i. Hva vil Botten og AP foreta seg når saken kommer opp i Stortinget?

I konseptfaserapporten (som for øvrig ikke tilfredsstiller de krav HOD har satt – innhold og organisering burde vært inkludert) skrives det at et SNR med investeringskostnad på 4,1 milliard vil kunne gi en effektiviseringsgevinst på ca 100 millioner årlig i forhold til å beholde dagens to sykehus (0-alternativet). Dette forutsetter at nytt bygg ikke blir dyrere enn 4,1 milliard (ifølge HMR er det 50 % sannsynlig at dette holder), at renten holder seg noenlunde stabil og at man oppnår 10 % effektivisering. Økte kostnader på fellessykehuset på Hjelset vil også påvirke sykehusene i Volda og Ålesund.

Til sammenligning kan vi i idefaserapporten lese at 0-alternativet vil medføre en investeringskostnad på 3,3 milliarder, hvor størsteparten naturlig nok går til renovering av Molde sykehus da Kristiansund sykehus er i god bygningsmessig stand. 0-alternativet vil også medføre at ALLE funksjoner forblir i Nordmøre og Romsdal – inkludert barneavdelingen.

Man kan spørre seg om hvorfor det haster så mye med å få satt spaden i jorda?

Ingrid Uthaug

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook