LESERINNLEGG

1 + 1 < 1

Da man gikk for fellessykehus i Møre og Romsdal var det med utgangspunktet at 1 + 1 = 3. Nå opplever man at regnestykket heller ser slik ut: 1 + 1 < 1. Hvordan har man fått til dette?

Slik ser man for seg det nye sjukehuset på Hjelset. Enda er det stor usikkerhet om innholdet. Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal  Foto: Nordic — Office of Architecture

Meninger

Vedtaket fra 2014 om plassering av et eventuelt fellessykehus på Hjelset er av helseforetaket begrunnet med at nærhet til Ålesund er viktig – dette vil gi en mer økonomisk drift. Skal nærhet til et annet sykehus redusere driftskostnadene, vil det enten være gjennom en deling av pasientene (unngå doble funksjoner) eller deling av personell (unngå doble vaktfunksjoner).

Helseforetaket har uttalt at de i størst mulig utstrekning vil unngå både doble funksjoner og doble vaktfunksjoner, i helseforetakene og i hele helseregionen. Dette oppnås ved at flest mulig spesialistfunksjoner, som i dag er døgnkontinuerlige, opprettes som poliklinikker i det nye sykehuset. Også medisinsk sengepost vil reduseres, da man også her ønsker en dreining mot poliklinisk og dagbehandling.

I rettsaken påpekte helseforetaket at pasienten ikke bryr seg om at kirurgen kommer fra Ålesund. Om hvor vidt dette gjelder bemanning av poliklinikkene eller vaktberedskapen er uklart.

Tilbudet til fødende er også usikkert. Uten barneavdeling og barnelege på vakt og uten døgnkontinuerlig gynekologisk avdeling, må risikofødende sendes til Trondheim eller Ålesund. I følge en gynekolog jeg har snakket med kan det i verste fall gjelde nesten halvparten av fødende i Møre og Romsdal. Fødselstallet i dag er ca 1100 pr år. Da St. Olavs ble bygd i 2006, var fødselstallet 2800 fødsler pr. år, nå ligger det omkring 4000. St. Olavs har da ikke kapasitet til å ta i mot mange flere fødende. De har heller ikke fått bukt med sykehusbakterien på nyfødtintensiven, og tar derfor kun imot de som absolutt må dit.

I et styredokument i 2016 skriver HMN at nytt sykehus skal være «et sykehus med lokalsykehusfunksjoner, hvor en del av spesialistmiljøet i Molde videreføres». Hvilke funksjoner dette er, bortsett fra nevrologisk avdeling, er vanskelig å si. Spesialistfunksjonene som i dag finnes i Kristiansund sykehus nevnes ikke, men vi vet at barneavdelingen ikke er gitt plass i sykehuset på Hjelset og at ortopedisk avdeling forblir i Kristiansund. Innholdsmessig blir da det nye sykehuset mindre enn dagens Molde sykehus. På denne måten har Helseministeren og helseforetaket klart å få til regnestykket 1 + 1 < 1.

Politikk er som kjent mulighetenes kunst.


Ingrid Uthaug, Averøy

--------

Vil du skrive i På tråden?  Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg?  Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du  meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg  Nordvest Debatt på Twitter

Følg  Nordvest Debatt på Facebook