LESERINNLEGG

Tar vi likestillingen for gitt?

Høyrekvinnene mener vi fortsatt må kjempe for et likestilt samfunn for alle

Monica Moldvær og Britt Janne Tennøy er klare for kvinnedagen.  Foto: Richard Nergaard

Meninger

Høyre, som første parti i Norge, tok inn følgende programformulering i 1924: “Høire vil arbeide for at sikre kvinders retslige og økonomiske stilling”.

Dette er vi Høyredamer og Høyremenn stolt av. Det har preget vår politikk fram til i dag. Norge har kommet langt i arbeidet med likestilling av kvinner. Både i arbeidslivet, i utdanningsforløpet og i politikken. Dette har ikke kommet av seg selv. Vi har mange å takke, og mange å hedre. Kaci Kulman Five er en dem. Hun har vært en av de viktigste rollemodellene for kvinner i partiet. Hun tok til orde for likestilling, og viste at det går å kombinere familie og politikk. Vi lyser fred over hennes minne!

At vi i noen tiår har hatt påpekt for våre døtre viktigheten av skole og utdanning, bærer nå frukter. I dag ser vi at jentene har gode resultater på skolen, og de tar høyere utdanning i stadig større grad.  Vi er likevel bekymret for de  økende forskjellene mellom jenter og gutter i skolen, både med tanke på nivået, spesialundervisning og frafall i skolen. Det er vårt ansvar som politikere og finne ut hvor skoen trykker, og bidra til at guttene lykkes.

Som medsøstre har vi også et ansvar for å stå opp for de som i dag ikke har kommet så langt som oss i kvinnekampen. Mange kvinner i verden er fortsatt uten stemmerett, de nektes utdanning og må forholde seg til menn som har all makt. Sammenligner vi oss med andre kvinner i verden, har vi det bra. Til tross for det, er det fortsatt lønnsforskjeller mellom menn og kvinner her hjemme. Vi ser også at menn har flest lederstillinger og flest styreverv.

I Høyre arbeider vi alle side om side for et likestilt samfunn. Fokusområder er:

- Utdanning og kunnskap

- Arbeidsliv

- Næringsliv og entreprenørskap

- Helse

- Vold i nære relasjoner

Vi må ikke ta likestillingen vi har i dag for gitt! Kvinner har stått opp og kjempet for dagens rettigheter og muligheter. Vi må fortsatt kjempe for et likestilt samfunn for alle. Uavhengig av kjønn, legning og hvor du kommer fra. Vi oppfordrer derfor kvinner og menn til å ta ansvar. Mulighetene ligger foran oss.

Engasjer deg. Bli med i debatten. Du kan påvirke. Hopp ut i det. Si ja!

Gratulerer med kvinnedagen!

Møre og Romsdal Høyre Kvinneforum v/leder Britt Janne Tennøy/Molde, Monica Molvær/Ålesund, Trude Fjærli Giskås/Giske, Kjersti Andersen/Smøla, Jessica Gaertner/Sandøy og Celine Nerland, M&R Unge Høyre/Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook