LESERINNLEGG

Shell og rådyra på Nyhamna

«Skal ein ha ville dyr i hegn må det søkjast om.»

Romsdals Budstikke tirsdag 10. januar. 

Meninger

I 2008 fekk viltnemnda i Aukra ei oppmoding frå Hydro om å fjerne rådyra som var innanfor gjerdet på Nyhamna. Viltnemnda engasjerte ekstra mannskapar og forsøkte først å jage dyra ut gjennom opne portar.

Dette gjekk ikkje og det var ikkje anna råd enn å avlive dei. Vi brukte to dagar på å felle dei 14 dyra som var der. Men området var åpent mot sjøen, og i åra seinare kom dyr symjande og gjekk i land. Så vart det sett opp gjerde også mot sjøen og no vart dei dyra som oppheldt seg der heilt inngjerda.

Innesperret på Nyhamna

Det er både rådyr og hjort som oppholder seg inne på Nyhamna-området. Uten mulighet for å komme seg ut av sperringer.


Då vart situasjonen ein heilt anna. Det inngjerda området vart no eit hegn, og skal ein ha ville dyr i hegn må det søkjast om. I 2012 vart Shell av viltnemnda gjort merksam på det ulovlege dyrehaldet og etter mykje om og men beslutta dei å ta ut alle dyra. Dei gjorde eit halvhjerta forsøk på dette etter eit mønster som viltnemnda var svært skeptisk til. Dei lukkast heller ikkje, og no, fem år etter er situasjonen den samme.

Hadde dei bedd viltnemnda om å gjere jobben, hadde det vore gjort på nokre dagar.

Om nokre månader ynglar rådyra igjen, og bestanden vert nær dobla. Men Shell lukkar berre augene for lovbrotet, og satsar tydeleg vis på at dei ikkje vert anmelde.

Tormod Skarsbø

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook