Ny og steinvakker

2005: Postveien i Vestnes er en grå flekk. 2012: Den er finalist i Design Week Awards. Hva skjedde?
Vestnes

Svaret er Tettstadsprogrammet i Møre og Romsdal fylke. På kontoret sitt på Fylkeshuset i Molde sitter by- og tettstedskoordinator Arne Dag Gjærde og kan se tilbake på en forvandling helt i tråd med formålsparagrafen: Å skape attraktive steder for handel og tilflytting. Det som før var en biltrafikkert og pregløs gate i Vestnes sentrum, er blitt et bankende hjerte, med fransk bakeri og folkeliv.

Med arkitektgruppen Cubus ved arkitekt Axel Sømme og grafisk designer Truls Ytrearne fra byrået Haltenbanken i spissen for løsningene, har Vestnes sentrum fått park, ny utebelysning, sitteplasser, tumleplasser, klatrestein og grafiske løsninger som får folk til å stoppe opp.

Ny tid

– Nå er det blitt skikkelig fresht her! sier folk på handletur, mens butikkeierne øyner håp om å tette handelslekkasjen til byene. Snart begynner arbeidet med ny sjøfront, grønn gate mellom fotballbanen og sjøen, og et nytt opplevelsessenter. Regningen blir delt mellom Fylket, kommunen og private grunneiere.

– Nå har vi fått et kompakt, tett sentrum, sier Sp-ordfører Geir Inge Lien, og slår ut med en dresskledd arm. Det fine er at det ikke bare er Vestnes, men hvem som helst, som kan få en slik forvandling.

Trekkplaster

Alt er riktig. Sola skinner over det sirlige steinarbeidet som er gjort på bakken, mens grønnfargen gryr i tretoppene. Innenfor dørene til et av spisestedene i Postveien på Vestnes, ligger fristelsene tett bak glassdisken. Det er franske bakervarer, får vi vite. Makroner i alle farger kjemper om oppmerksomheten.

Ordfører Lien velger seg banankake, og leder an til et ledig bord. Det er flere andre som har lagt formiddagsmaten til kommunesenterets nye torg. Stedets posthistorie er festet til bakken med tekst og grafiske uttrykk. Sola speiler seg i solbrilleglass. Nå er det her det skjer. Handlesstanden har oppsving i omsetningen, på tvers av bransjene.

– Hva betyr det for Vestnes å ha fått et slikt løft av sentrum?

– Vi merker det på responsen utenfra. Enten vi har ROR-samling eller besøk fra kommuner på Sunnmøre, så får vi høre mye positivt om kvaliteten på det som er gjort her. Til og med et asiatisk arkitekturmagasin har brukt bilder fra Vestnes. Det er artig! Det har selvfølgelig kostet litt. Men det skaper trivsel, sier Lien.

Han kan allerede vise til tilflytting og økt omsetning i sentrum. Vestnes har opplevd handelslekkasje til både Molde og Ålesund, men nå bygges handelsstanden som et trekkplaster.

Fylle rommet

– Nå gjelder det at vi klarer å fylle sentrum og gatene, og at folk også kommer utenfra for å handle hos oss, sier Lien, og nikker til de forbipasserende ute på det nye torget. Vestnesingene har også flere trekkplaster i vente. Det skal bygges ny sjøfront som letter adkomsten til sentrum også for båtfolket. Halvøya Kattholmen, som i dag er en grusplass, skal tas i bruk.

Og fra kommunehuset og tvers igjennom sentrum ned til sjøen, skal det bygges en grønn gate, med tidsriktig utebelysning og beplantning. Sammen med den eksisterende parken som er bygget i sentrum, skal dette skape en helhet.

Samlet innspill

Arne Dag Gjærde i Møre og Romsdal Fylkeskommune har ledet arbeidet med blåse liv i området. Etter innspill fra åpent folkemøte, hvor arkitektgruppen Cubus også var med, formet kommunen en plan for hvordan de ville bruke rommene de har til rådighet i sentrum. Planen inneholdt aktivitet og tilgjengelighet for alle, både dag- og nattetid, og til alle årstider.

Deretter startet arbeidet med å realisere planene og ønskene. Underveis har det kommet nye ideer til de opprinnelige, og bygdene rundt Vestnes sentrum og Helland har vært aktivt med på forminga av det nye kommunesenteret. Etter litt debatt om gågate eller biltrafikk, landet Vestnes på dagens løsning.

– Resultatet var gitt da investorene Jan og Roger Malme ønsket å knytte sammen sine forretningsbygg over Kjøpmannsgata. Nå har denne gata fått en helt annen kvalitet som samlingssted for innbyggere og turister. Nå er det viktig å skape tilknyting til sjøsida gjennom ulike typer gate- og opplevelsesrom, sier Gjærde.

Vil bli kjent

– Kvaliteten er høy, og resultatet er blitt virkelig fint. Jeg tror dette prosjektet vil gjøre Vestnes kjent ut over egen region – ikke minst når vi får ferdig den nye sjøfronten. Vi ser allerede at den store steinen her ute, som barna klatrer på, har litt av den samme funksjonen som Den blå steinen i Bergen; den skaper aktivitet og er et treffpunkt, sier Gjærde. Utenfor høres lyden av barn i ivrig lek. Noen steder har Tettstadsprogrammet gått inn med inntil 10 millioner kroner i opprusting.

– På lengre sikt havner vi nok der omkring på dette prosjektet også, anslår Gjærde.

Han hevder at tredeling av finansieringen er viktig for å få prosjektene til å fungere:

– Det er viktig at næringslivet er med og ser viktigheten av å finne gode løsninger, sier han.

Ordføreren er enig:

Liv og røre

– Nå må handelsstanden følge opp og skape liv og røre. Vi er selvfølgelig spente på den første sommersesongen, sier Lien. Kommunen er også klar for å følge opp med fortsatt initiativ. Snart ansettes en egen person i deltidsstilling i kommunen, for å sørge for aktiviteter i sentrum, og markedsføring av disse. Stillingen er et spleiselag innenfor handelsstanden.

Butikkeier Sindre Sivertsen hos Fargerike merker økt tilstrømning av kunder utenfra.

– Særlig etter at Vinmonopolet kom hit, har vi merket en økning av tilreisende handlende, og siden har det bare økt, sier Sivertsen. Han kikker ut på den nye, steinlagte plassen.

– Nå skulle vi egentlig hatt litt mer kontinental stil på utemøblene her, altså. Det passer ikke lenger med sånne grove trebenker.