Stor innsats av lokale brannfolk fra hele Vestnes

Lokale brannfolk berget ut 95 smågriser, men om lag 700 griser brant inne i en stor fjøsbrann ved Rypdal i Vestnes natt til søndag.
Vestnes

– Cirka 700-800 griser har brent inne og 25-30 griser måtte avlives av slakter på stedet. Fem-seks griser som klarte å komme seg ut fra det brennende fjøset, ble avlivet av Viltnemnda på grunn av store brann- og røykskader, sier operasjonsleder Arnfinn Valderhaug i Sunnmøre politidistrikt.

Inn i det brennende fjøset

Alle tilgjengelige brannmannskaper i Vestnes var mobilisert under brannen. Lensmann Hans-Erik Pettersen roser brannvesenet for innsatsen, ikke minst i forhold til at nesten 100 griser ble berget ut.

- De gikk inn og berget liv, ikke uten fare, sier Pettersen til Romsdals Budstikke.

Mellom de første på stedet da alarmen gikk var Lasse Bruaset, brannmester i Tresfjord, og også en av de nærmeste naboene. Han var også mellom dem som gikk inn for å prøve å berge griser ut av det brennende fjøset.

- Det var en stri jobb, for grisene var ikke umiddelbart interessert i å gå ut av fjøset, de ville helst tilbake der de føler seg heime. Men vi fikk da jagd en del av dem ut, forteller Bruaset til Romsdals Budstikke.

- Var det ikke farlig å gå inn?

- Faren var knytta til om noe kunne ramle ned fra himlingen. Vi vurderte det slik at det ikke var store ting som kunne komme ned, og fire-fem mann gikk derfor inn. Det er jo brannvesenets fremste oppgave å berge liv, sier Bruaset.

Grisebonden sjøl var den første som gikk inn i det brennende fjøset for å berge ut dyr. Han pådro seg røykskader, og måtte til sjekk på legevakta.

De 95 smågrisene som ble berget ut, er omplassert og følges opp av veterinær. Det blir foretatt søk i nærområdet etter flere dyr som kan være på rømmen, sier Valderhaug.

Overtent

Politiet ble varslet om brannen like før klokka 2.30. Brannvesen, ambulanse og politi dro til stedet, og ved ankomst var fjøset overtent. Det var en stund også fare for at brannen skulle spre seg til våningshuset på gården som består av flere driftsbygninger. Beboerne på gården hadde da kommet seg i sikkerhet.

Det var bare én av driftsbygningene som var omfattet av brannen. Bygningen er i to etasjer og ble totalskadd.

Representanter fra Viltnemnda, veterinær og slakteri var på stedet tidlig søndag morgen, og det ble jobbet i flere timer med å avlive dyr som klarte å komme seg ut av fjøset. Ifølge politiet var det mange smågriser i flere avdelinger som døde i brannen. Men mange av dem ble altså også berget.Ukjent årsak

Også andre dyr ble rammet av brannen, blant annet ble flere hester reddet, sier operasjonsleder Ole Bjørn Harang.

Brannen førte til mye gass og røyk i en del av driftsbygningen som brant. Brannvesenet hadde kontroll på situasjonen klokka 6.20.

Politiet vet foreløpig ikke årsaken til brannen i grisefjøset.