Kontrakt på tredje brønnbåt til Aas mekaniske

Aas mekaniske på Vestnes har inngått kontrakter med Sølvtrans på bygging av tre brønnbåter av verftets eget design.

NY KONTRAKT: Skrogene blir bygget i utlandet og nybyggene skal overleveres rederiet i løpet av 2022.  Foto: pRIVAT

TREDJE KONTRAKT PÅ BRØNNBÅT: Roger Halsebakk (t.v..) og Halvard Aas.   Foto: Privat

BRØNNBÅT: Båtene er utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system .  Foto: pRIVAT

Vestnes

I en pressemelding opplyser Aas mekaniske verksted verftet at de to første kontraktene ble inngått rett før jul, og den siste i slutten av januar. Dette er tre søsterskip og blir verftets bygg nr. 208, 209 og 210.

Skrogene blir bygd i utlandet og nybyggene skal overleveres rederiet i løpet av 2022.

Verftet opplyser at brønnbåtene har en lastekapasitet på 3000 m3 og er utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, autovaske- og desinfiseringanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter.

Nybyggene er designet for å trykk-losse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Brønnbåtene er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Nybyggene vil få følgende hoveddimensjoner: Lengde o.a. 76,96 m, bredde 17,80 m og dybde i riss 5,90 m.

Lasterom på 3000 m3 gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båtene vil ha innredning for 12 personer.

Verftet ser på disse kontraktene med Sølvtrans AS som meget viktig for sin posisjon som ledende brønnbåtbygger, og er svært glad for å føre videre det lange samarbeidet med Sølvtrans AS.