Bakterieutbrudd ved Vard Langsten: 15 smittet

15 ansatte ved Vard Langsten i Tomrefjord har blitt innlagt med pneumokokker. Vestnes kommune innfører strakstiltak.

Vard Langsten ligger i Tomrefjord.  Foto: Olav Skjegstad

Vestnes

Flere av de 15 har vært alvorlig sjuke. De som har blitt smitta er fra 20 år og oppover og har alle til felles at de har jobbet på Langsten eller vært innom verftet.

– Alle er nå utskrevet i god behold, og det har ikke vært noen dødsfall, sier smittevernlege Jan Håkon Fjeldheim i Vestnes til VG.

Han legger til at det har vært en opphopning av ansatte som har vært innlagt med lungebetennelse.

– Omfanget har vært større enn det som er vanlig, og dermed anser vi det for å være et utbrudd. Folkehelseinstituttet har nå identifisert en spesiell type bakterie, så nå må vi prøve å få stoppet smittepresset, sier smittevernlegen til avisa.

Siste registrerte smittetilfelle var i slutten av mars. Fjeldheim sier de ikke utelukke flere smittetilfeller, og opplyser at de nå vil gå i gang med tiltak.

Kan gi alvorlig sjukdom

Pneumokokker en gruppe bakterier som kan forårsake alvorlig sjkdom som lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Symptomene kan i starten minne om forkjølelse, men kan også gå over til smerter i brystet og høg feber.


Hapag-Lloyd Cruises bekrefter ytterligere forsinkelser nybygg fra Vard:

Rederi må kansellere de to første cruisene

Ekspedisjonscruiseskipet «Hanseatic Nature» er under konstruksjon på Vard Langsten


Stort smittepress

– Pneumokokker har vi i nese og svelg. Av og til kan disse stammene bli aggressive. Folkehelseinstitueet har fått tilsendt prøver og identifisert en aggressiv stamme, sier Fjeldheim til Sunnmørsposten.

Han forteller at det fra januar og fram til nå er registrert et stort antall av lungebetennelser blant ansatte ved Vard Langsten.

– Det ble tatt prøver og man så at mange kom fra samme sted. De har antaklig blitt smittet på samme arbeidssted.

– Hvilke tiltak gjør dere?

– Strakstiltakene er å gi ut informasjon til alle arbeidere nå og så massevaksinere hele arbeidsstokken. FHI anbefaler vaksine-type. Vi håper å komme i gang med dette tidlig i neste uke.

Han sier de ikke har holdepunkter for å stenge arbeidsplassen på dette tidspunktet.

– Vi ber ansatte ta kontakt hvis de føler seg sjuke.

Han forteller at foruten lungebetennelse, har bakterien i noen få tilfeller gått i blodet.

– Det kan gi alvorlige sjukdommer, men heldigvis ble det oppdaget raskt og gitt behandling i disse tilfellene.

Ansatte fra mange nasjoner

Ved verftet i Tomrefjord er det for tida stor aktivitet, ikke minst i forbindelse med ferdigstilling av et cruiseskip. De ansatte kommer fra flere nasjoner.

– I vinter har det vært fra 1300 til 1800 arbeidere inne på området. Dette er leverandører og innleide arbeidere, sier kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll til VG.

Hun sier de har fått informasjon fra kommunelegen og nå jobber med å kartlegge situasjonen og informere de ansatte.

– Ikke fare for lokalbefolkningen

De smittede skal ha vært innom ulike legevakter, siden Vestnes har legevaktsamarbeid med flere kommuner på Sunnmøre. Dette skal ha vært medvirkende årsak til at smittemønsteret ble oppdaget først i slutten av mars.

Smittevernlege Jan Håkon Fjeldheim understreker at det ikke er fare for smitte til lokalbefolkningen.

– Vi antar at det her er en bakteriestamme som er litt mer smitteførende enn vanlig. Spesielt under arbeidsforhold der ansatte jobber tett på hverandre, sier han til VG.