– Møreaksen er bra for Vestnes

Næringsforumet i kommunen samstemt, ønsker ikke å ta omkamp om fjordkryssingsløsning.

Fornøyde Ordfører i Vestnes Geir Inge Lien og styreleder i Vestnes Næringsforum, Eva Langstein er fornøyde med at enstemming vedtak om fortsatt å støtte Møreaksen. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Olav Skjegstad

Vestnes

Vestnes Næringsforum hadde årsmøte mandag, og deltakerne på møtet ble utfordret til å vurdere engasjementet til Møreaksen til fordel for andre løsninger for fjordkryssing.

Dette fikk ingen oppslutning, årsmøtet var enstemmig om å holde seg til Møreaksen.

Vestnes Næringsforum har jobbet for å få realisert fergefri E39 gjennom Møreaksen. Næringsforumet har i lengre tid vært positiv til dette, blant annet gjennom at styreleder Eva Langstein er styremedlem i Møreaksen AS.

Vil bli viktigere bindeledd

– Styret i Vestnes Næringsforum er fornøyd med at et samlet årsmøte støtter opp om styrets innsats for å sikre fergefri E39 over Romsdalsfjorden, sier styreleder Eva Langstein i en pressemelding.

– Både de foreløpige lekkasjene fra NTP og sentrale myndigheters tidligere vedtak om Møreaksen som eneste trasevalg gjør at vi har en unik mulighet til en betydelig forbedring i kommunikasjonene på kystriksveien mellom Kristiansand og Trondheim. Vestnes ligger på aksen, og kommunen vil bli et enda viktigere bindeledd mellom Ålesund og Molde, sier Langstein videre.

Møreaksen eller ferge

Vestnes kommune er medlem i Vestnes Næringsforum og aksjonær i Møreaksen AS. Ordfører Geir Inge Lien var til stede på årsmøtet, og er ikke overrasket over vedtaket.

– Det er mange år siden flere ulike alternativer til kryssing av Romsdalsfjorden ble vurdert av myndighetene, og alle ble valgt bort unntatt Møreaksen. Det er derfor ingen hensikt i ta omkamp på andre trasevalg, sier ordfører Lien.

– Valget Stortinget skal ta i juni er enten Møreaksen eller ferge, og ut fra signalene i NTP blir det Møreaksen. Det er svært bra for Vestnes, sier Lien.