Forsvarssjefen vil legge ned HV-11

HV-11 i Rauma skal være en av fire HV-staber som forsvarssjefen foreslår nedlagt.
Rauma

Forsvarssjefen skal ha gått inn for å redusere HVs mobiliserbare styrke fra dagens 45 000 soldater, til 30 000 soldater innen 2016, skriver vg.no.

Ifølge VGs kilder vil forsvarssjef Harald Sundes foreløpige innstilling til Militærfaglig Råd omfatte nedlegging av fire HV-staber ute i distriktene. Dette vil ramme HV-11 i Rauma, HV-01 på Rygge, HV-05 på Elverum, og HV-14 i Mosjøen.

Heimevernsdistriktet HV-11 på Setnesmoen på Åndalsnes dekker Møre og Romsdal og deler av Sogn og Fjordane.

Heimevernet skal finansieres innenfor en ramme på 1,1 milliarder kroner. Å videreføre dagens struktur med 45 000 soldater og årlig trening, ville ha kostet 1,4 milliarder kroner.