Forbruket av strøm vil skyte fart de kommende åra. Da må ledningsnettet rustes opp

Ny kraftlinje i ekspressfart?

Romsdalsregionen trenger mye mer elektrisk kraft de neste åra. Øverst på Statnetts liste står bygging av større kraftlinje mellom Grytten i Romsdalen, gjennom Isfjorden og til Istad. Linja tar vanligvis opptil 10 år å få ferdig, men det kan også skje i ekspressfart.

Øverst på Statnetts liste: Ny 420 volts kraftlinje fra Grytten transformatorstasjon i Romsdalen, gjennom Vengedalen og til Istad i Molde er det første prosjektet Statnett vil gå i gang med for å sikre Romsdal og Nordmøre mer strøm.  Foto: Richard Nergaard

Rauma

MOLDE/RAUMA: Når samfunnet skal elektrifiseres mer, trengs mer strøm. Flere elbiler som skal lades, ferjer og skip som går over fra fossilt drivstoff til elektrisitet. Industribedrifter og virksomheter med behov for mer strøm. Flere nyetableringer i næringslivet krever også mer strøm – og sikker leveranser av strøm. Et par lokale eksempler: Oppdrettsanlegget til Salmon Evolution i Harøysundet og superdatamaskinene til Troll Housing i Eide.