Pionerbedrift kjøpt opp av markedsledende konsern

Aak AS har nylig blitt kjøpt opp av Norwegian Group AS og blir dermed en del av et markedsledende konsern i sin bransje med 250 ansatte.

Tilkomstteknikk: Aak AS har ansatt et stort antall erfarne fjellklatrere som tilkomstteknikere. Klatrerne har i stor grad erstattet bruken av stillaser og andre kompliserte metoder for å komme til på vanskelige steder, blant annet på oljeplattformer og vindturbiner.   Foto: AAK AS

Rauma

(ÅA.NO) Aak AS har fram til nylig vært et datterselskap under Endür-konsernet, men Endür ASA og Norwegian Group AS har altså blitt enige om at Aak AS med sin spesialkompetanse på tilkomstteknikk passer bedre inn i det som er forretningsideen til Norwegian Group.