Holder farenivået på rødt

Selv om det kommer mange små ras nå, kan vi ikke utelukke et større ras. Bevegelsene i partier i øvre del har døgnhastigheter på 40-50 cm/d. Et lite lokalt parti i midtre del har hatt enda større bevegelse. I nedre del er bevegelsene fra 2-5 cm/d. Det er blitt varmere utover dagen, og temperaturen på Mannen er nå over 6 grader. Dette har ført til mer snøsmelting som er med på å opprettholde de store bevegelsene.
Rauma

Det sa sjefgeolog i NVE Lars Harald Blikra under pressekonferansen i Rauma onsdag kveld.

Det har kommet 15-20 steinsprang siste dagene i fjellet Veslemannen

– Men det er vanskelig å telle på grunn av mye snø, sier Blikra.

De nærmeste dagene er det meldt mildt og oppholdsvær i Romsdalen. Til helga er det meldt regn igjen.

– Varslingene er usikre, men vi håper regn kan medføre at det kommer mer masse ned, sier Blikra.

Det ligger også mye vann i fjellet, og geologen anslår at vannmassene som nå ligger utgjør mer enn vannet som ble tilført i et forsøk på å sette i gang ras tidligere.

– Selv om det nå har gått mange ras, utgjør det ikke stor masse. Vi håper det skal rase mer, sier Blikra.

Store bevegelser

Beboerne under det ustabile fjellpartiet ble evakuert da farenivået ble hevet til rødt ved tirsdag ettermiddag. Bevegelsene har vært store – helt opp i 50 centimeter per døgn i det øvre partiet.

– Det er varslet varmt vær med sol og temperaturer opp i sju plussgrader på Mannen torsdag. Langtidsvarselet indikerer høye temperaturer hele uken. Vi venter at de høye temperaturene vil føre til fortsatt snøsmelting og tilførsel av vann til fjellpartiet. Bevegelsene i fjellpartiet vil derfor sannsynligvis fortsatt være høye fremover, opplyser geolog Gustav Pless i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE melder at selv om det kommer mange små ras nå, kan ikke et større ras utelukkes. Bevegelsene i partier i øvre del har døgnhastigheter på 40-50 cm/d.

Et lite lokalt parti i midtre del har hatt enda større bevegelse. I nedre del er bevegelsene fra 2-5 cm/d. Det er blitt varmere utover dagen, og temperaturen på Mannen er nå over 6 grader. Dette har ført til mer snøsmelting som er med på å opprettholde de store bevegelsene.

Rødt flere dager

Ordfører Lars Olav Hustad sier situasjonen er vanskelig med evakuering av beboere nok en gang og at Raumabanen stenges.

– Det ser ut til at det blir noen dager med rødt nivå nå, sier han

– Vi er jo redd for framtida for godstrafikken og for arbeidsplassene i kommunen. Men når aktiviteten i fjellet er så stor som nå, så viser det at det er riktig å holde rødt farenivå, sier han.