- Vedtak gjort i en kuppsituasjon

Ap-veteran Kåre Ellingsgård beskriver fylkesstyrets vedtak nærmest som et kupp: - Det er sterkt kritikkverdig å gjøre et vedtak i sjukehussaken uten å spørre hva partilagene i kommunene mener.
Molde

Styret i Aps fylkeslag går nå imot sitt gjeldende fylkesprogram der de ønsker fire sjukehus, og innstiller på felles sjukehus mellom Molde og Kristiansund.

Romsdals Budstikke har forsøkt å komme i kontakt med ledelsen i Aps fylkeslag og i Molde Ap uten hell så langt. Men Kåre Ellingsgård, Ap-veteran og aktiv i sjukehusdebatten, er tilgjengelig:

- Hva er din reaksjon på vedtaket, Ellingsgård?

- Jeg må understreke at jeg er et enkeltmedlem og ikke har noen base jeg uttaler meg på vegne av, sier den tidligere statssekretæren, fylkesmannen og fylkesrådmannen.

- Men når det er sagt, kan jeg si at jeg har svært liten sans for at styret i fylkeslaget behandler en slik sak nærmest i en kuppsituasjon, uten å høre hva de enkelte kommunepartiene mener, før disse har hatt noen mulighet til å sette seg inn i saken, og uten hensyn til programmet de gikk til valg på ved fylkestingsvalget i fjor. Denne framgangsmåten er sterkt kritikkverdig, sier Ellingsgård, som sitter for Ap i Molde kommunestyre.

- Hva har endret seg som etter ditt skjønn kan forklare fylkeslagets snuoperasjon i valg av løsning i sjukehussaken?

- Ingen ting.

- Ut fra det som har skjedd i sjukehussaka de siste par årene, er det nok mange som antar at styret i Aps fylkeslag har fått beskjed fra partiets toppledelse om hvilken løsning de skal gå inn for. Er det ugrunnet konspiratorisk, eller sannsynlig, slik du kjenner politikk generelt og Ap spesielt?

- Jeg vet ikke hva som har skjedd i dette tilfellet. Men jeg kjenner jo til at det tidligere har vært gjort forsøk på påvirkning fra sentralt hold, sier Ellingsgård.

- De har ikke tenkt

I tillegg til framgangsmåten, reagerer Ellingsgård også sterkt på selve vedtaket, i lys av hva løsningen vil bety for pasienttransporten:

- Det er tankeløst – helt borti hampen - å innstille på at både poliklinsk og dagbehandling skal skje ved ett eneste sjukehus. Det er 16.000 innleggelser i året, men hele 130.000 pasienter som kommer til polikliniske behandling årlig. Skal alle disse reise til det ene sjukehuset mellom byene? Her har ikke styret tenkt over hva de har vedtatt, sier Ellingsgård.