Bøndene inntok Molde

VIDEO: Til sammen 60 traktorer sperret Fylkeshuset inne tirsdag ettermiddag. Senere skulle det ut og kjøpes brød.
Molde

Lokallagene på Romsdalshalvøya hadde sjøl tatt initiativ til aksjonen, fylkesleder i Bondelaget Inge Martin Karlsvik fra Eide.

Han holdt appellen foran blant andre fylkesordfører Jon Aasen og fylkesmann Lodve Solholm.

- Pilen for landbruket peker nedover og avviklingen går fort. I Møre og Romsdal er jordbruksarealet redusert med 52.000 dekar på ti år. Det tilsvarer omtrent alt i vår største landbrukskommune Fræna, påpekte Karlsvik.

Svaret fra fylkespolitikerne satt lengre inne:

- Vi kan ikke kommentere en organisasjon i konflikt, men Fylkestinget uttalte tidligere at vi ønsket bedre forhold forn bøndene, sa Jon Aasen.

- Når det gjelder aksjonering, vil jeg som «Ola og Kari nordmann»råde dere til ikke å skade den store «goodwill»-en dere har med aksjonsformene.

Kjøpe brød

Samlinga foran Fylkeshuset ble oppløst etter en halv time.

Før den tid kom det spontant og humoristisk fra en bonde:

- Vi tar bussen heim!

Fylkesleder Karlsvik framhevet for øvrig at humøret og tonen var godt.

Det viktigste var å komme seg ut og vise seg fram.

- Planen var å spre seg utover i byen etterpå, og at folk hver for seg kunne dra ut og kjøpe brød. Vi var opptatt av å ikke lage trafikkork, forteller Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag.

Sperret vegen

Elever ved Gjermundnes skole satte i 15-tida opp flere traktorer og høyballer for å sperre vegen til ferja på Furneset tirsdag.

Politiet var på stedet og ba elevene fjerne seg fra stedet. Elevene åpnet vegen for trafikk like før klokken 16.00.

Les mer i Romsdals Budstikke onsdag.