– Viktig å bry seg

Snakker med ungdom om psykisk helse.
Molde

Samtlige grunnkurs- elever ved de videregående skolene i Molde er med på satsingen til Molde kommune og Helse Møre og Romsdal.

– Også kroppens psykiske helse må trenes. At den fysiske delen av kroppen trenger å bli trent er noe de flest vet. Derfor driver mange med styrketrening og kondisjonstrening for å komme i bedre form.
Ikke alle er like klar over hva det vil si å være i dårlig form psykisk og hva som må til for å bli frisk igjen dersom man blir psykisk sjuk.

Ungdom prioriteres

Det er Anette Eidem Røsok og Vidar Antonsen som ordlegger seg slik.
Romsdals Budstikke var med dem da elektroelever ved Romsdal videregående skole hadde psykisk helse på timeplanen. De to er en del av Molde kommunes psykiske helse som nå prioriterer ungdom. Sammen med personell både fra sjukehus og kommune farter de rundt og kjører tilsvarende undervisningsopplegg til andre elever i første klasse ved Molde videregående skole, Fannefjord videregående skole og Akademiet. Det betyr at sju hundre 16- og 17-åringer hvert skoleår er med på et opplegg der psykiske helse står i sentrum.

Klar tale

Elevene som til daglig jobber med data- og elektronikksystemer hadde til denne onsdagsøkta forberedte seg på en helt annen måte enn det som er vanlig. De hadde sendt over en liste med spørsmål som Røsok og Antonsen tok utgangspunkt i de to timene opplegget varte. Silje Anita Dalheim er en av elevene i klassen. Hun er imponert over hvor lite fjas det ble når hun og klassen jobbet med vanskelige tema som dreier seg om psykiatri og psykisk helse.

– Jeg synes det er bra at de ikke snakker for vanskelig. Det er viktig at de prater på et nivå som elevene forstår og å bruke for mange fremmedord, sier hun.

Sorg og ensomhet

Vidar Antonsen som er psykiatrisk sjukepleier fortalte elevene hvordan de jobber når de kommer i kontakt med unge voksen som trenger hjelp til å ta tak i livet sitt.

– Mange flytter på hybel når de begynner på videregående skole i Molde. En slik overgang kan være både tøff og krevende. Noen føler ensomhet som følge av dette. Kjærlighetssorg er et annet eksempel på noe som kan gjøre hverdagen vanskelig.
Noen sitter oppe til langt på natt og spiller. Mye spill og lite søvn er ingen god kombinasjon for den som skal prestere i hverdagen. Det kan føre til problemer, sier Antonsen til jentene og guttene i elektroklassen før han fortsetter.

Tøffe tema

– Hva skjer når vi murer oss inne og blir på våre egne rom med våre bekymringer?
Hvorfor er det slik at noen påfører seg sjøl smerte og driver med sjølskading?
Noen utvikler spiseforstyrrelser. Hva er årsaka til det?
Kan hyppig skifte av seksualpartner være et signal om at noen ikke har det så bra?
Kanskje et for høgt rusforbruk kan være et tegn på det samme?
For noen blir hverdagene så vanskelig at de ikke har lyst til å leve lenger?
Hva gjør dere dersom dere får vite om ungdommer som går med sjølmordsplaner?
Temaene som de to helsearbeiderne tok opp med ungdommene var langt ifra enkle.

Et prioritert arbeidsfelt

Vidar Antonsen og hans kollega Anette Eidem Røsok snakker om tema som er viktige og vanskelige. De er opptatt av ungdommer som bryr seg og som tør å engasjere seg når de blir klar over at noen sliter. De fortalte om Ungdommens helsestasjon og hvilke andre fagmiljø som kan kontaktes når problemer oppstår.

Thore Folland er koordinator for psykisk helse i Molde kommune. Han sier at det er omtrent 30 fagfolk fra Molde kommune og Helse Møre og Romsdal som har jobben med å følge opp de cirka 40 klassene i Molde.

– Dette er ikke noe prosjektarbeid lengre. Vi gjør dette fast hvert eneste skoleår. Slik har det vært siden oppstarten i 2005. Sammen med skolenes rådgivere og helsepersonell fra kommune og sjukehus koordinerer jeg opplegget for at alle grunnkurselevene skal få ta del i opplegget.
For oss er det viktig å avmystifisere psykiatri og psykiske vansker. Dessuten er det viktig å informere ungdom om hvor man kan få hjelp og hvilke behandlingsmuligheter som eksisterer når problemer oppstår, forteller Thore Folland.