Norsk engasjerer

Norskfaget er altfor stort. Det er lærere og elever enige om. Men er det rett å skrumpe det ved å minske kravene i sidemål?

  Foto: Marit Heiene

  Foto: Marit Heiene

Molde

Det er stor enighet om at norskfaget er for omfattende, har for mange karakter, og et mål alle vet er urealistisk: At elevene skal bli like gode i sidemål som i hovedmål.

Derfor jobbes det med nye fagplaner, og nå er en bestilt utredning kommet - med forslag som har skapt debatt.

Ett av disse er å droppe eksamen og egen standpunktkarakter i nynorsk - vel å merke skriftlig (se faktaboks).

- Godt forslag

Et knippe 2.-klassinger på Molde videregående er helt enige om at dette er et godt forslag, der de inntar lunsjen i gangen i langfri. Alle har nynorsk som sidemål.

- Det er bra om de vil droppe karakter i sidemål. Det er vanskelig å få en god karakter der, for på ungdomsskolen lærte vi bare å bøye ord - gut, gutane og sånn. Vi lærte ikke å skrive. Så da jeg kom på videregående og vi måtte skrive stil på nynorsk, var det veldig vanskelig, sier Charlotte Eide.

Alle er enige om at det er greit nok å lese nynorsk, men bare Charlotte forteller at hun har lest en hel bok på nynorsk – «Den svarte kista» av Arne Ruset.

- Det er nynorsk skriftlig som er så vanskelig, med veldig mye å passe på, sier Chanel Louise Hostad.

Frida Brunvoll mener sidemål burde være valgfritt, og får samstemte ja fra resten.

- Hvis det var valgfag, ville alle være motivert til å lære det, mener hun.

- Umotivert lærer

En av jentene legger til at en norsklærer hun har hatt sier at nynorsk er kjedelig, men at de bare må gjennom det.

- Om det er vanskelig fra før, blir det ikke bedre av at læreren er umotivert, sier hun.

- En elev i Oslo sa til NRK at nynorsk burde utryddes helt. Hva sier dere til et sånt utsagn?

Ingen av jentene er enige i dette.

- Det er viktig å ta vare på tradisjonen, også nynorsk. Og i mange kommuner er nynorsk hovedmålet. Men sidemål burde altså være valgfritt. Hvis man vil bevare nynorsk, er det ikke lurt å presse elever gjennom faget, sier Chanel .

Svare på brev

Den eneste begrunnelsen de har fått for å lære nynorsk, er at ansatte i det offentlige må kunne svære på brev med samme målform som avsenderen.

- Men det er å gjøre tingene vanskeligere enn de trenger å være. Vi forstår jo godt hverandres språk, sier flere av dem.

Elevene forteller at kravene til hovedmål også er skjerpet nå.

- Og når mange går ut av videregående uten å kunne lese og skrive skikkelig på hovedmålet sitt, da er det synd at de må bruke så mye krefter på et norskfag til, sier Charlotte.

- Hvor mange av dere ville valgt nynorsk om det var valgfag?

Bare ei sier hun ville det.

- Fordi jeg tror det ville være lett å få en god karakter i det faget, hvis lærerne er flink og motivert, og de andre elevene er interesserte, sier hun.

- Ber om bråk

På et summende lærerrom sitter norsklærerne Hildegunn Bergli Engvik og Ragna Westlie Kristoffersen og spiser lunsj, og snakker om forslagene til endringer i norsk.

Den viktigste hensikten med forslagene er å styrke hovedmålet, og da ved å begrense sidemålet.

- Man kunne valgt å redusere faget ved å ta ut hele emner, f eks middelalderspråket, sier Kristoffersen, som også er fagkoordinator.

- Men de har valgt å gjøre det ved å senke kravet til sidemål, som for de fleste er nynorsk. Da ber de om bråk med nynorskfolket. Men vi kan ikke la være å ta debatten av den grunn, sier hun.

- Flott med brannfakkel

Hun syns det er flott at debatten nå kommer.

- Med disse forslagene har kunnskapsministeren strukket ut en hånd til norsklærere med for mye å gjøre. Det har hun gjort ved å kaste ut en brannfakkel som nå må diskuteres. Det er bra.

Den yngre kollegaen tilføyer at også elevene har stor arbeidsbyrde med to norskfag som skal være likeverdige. Norsk kommer jo i tillegg til engelsk, og for noen også annet fremmedspråk.

- Og det er mange som strever med norsk hovedmål. Da er det bra at det foreslås større vekt på hovedmålet, sier Bergli Engvik.

- Må bare takke

Kristoffersen er enig i at direktoratets forslag om å begrense sidemålet, kan gi elevene mer ro til å fordype seg i hovedmålet.

- Men det er viktig først å ta debatten om hvordan vektleggingen skal være mellom hovedmål og sidemål. Vi ser jo at det er vanskelig å bli like god i begge to, slik målsettingen er i dag.

- Hva tenker dere om å kutte separate karakterer i sidemål og hovedmål skriftlig, og slå dem sammen til én?

- Det må vi bare takke for, hvis de gjør det. Det er vanskelig å få til nok situasjoner å vurdere elevene ut fra, når du skal gi tre karakterer i et fag med fire timer pr. uke, sier Kristoffersen.

I dag har norsk egen karakter i skriftlig hovedmål, skriftlig sidemål, og norsk muntlig.

Sjøl om de fleste på Molde vgs. har bokmål som hovedmål, forteller lærerne at de fleste klasser har noen med nynorsk som hovedmål.