Får plass i ny troféavdeling

– Jeg lover at både diplomet og bildet skal få en framtredende plass i den nye avdelinga som bygges opp i MFK med tanke på trofeer.
Molde

Det sa styreleder Erik Berg da han i kveld på vegne av MFK, sammen med Makhtar Thioune og breddesjef Terje Myrseth, tok imot Molde kommunes kulturpris for 2011.

– Jeg er glad for at vi er funnet verdig en slik stor pris, sa Berg som lovet at MFK fortsatt skal være en aktiv bidragsyter for Moldes omdømme.

Mange hender

Berg brukte blant annet frivillighetsapparatet i klubben for å synliggjøre hvilken tiltrekning klubben har på hele distriktet.

– Det apparatet som er bygd opp rundt Stadions Venner teller nærmere 400 medlemmer. Til sammenlikning har Rosenborg rundt 50, sa Berg og høstet stor munterhet i kommunestyresalen.

At det ikke er noe i vegen med ambisjonene uttrykte han på denne måten:

– Da noen her i salen tidligere i dag spurte Makhtar om hvor langt vi kan nå i Champions League, så svarte han: til finalen. Det er en god innstilling, smilte Berg.

Profiler og meritter

Ordfører Torgeir Dahl (H) trakk fram både toppfotballen, breddefotballen og Akerakademiet i sin begrunnelse for prisen. Samt klubbens lange tradisjoner for å utvikle spillere og profiler og ikke minst merittene; ett gull og sju sølv i den øverste divisjonen og to cupgull.

– MFKs prestasjoner har stor betydning for hele regionen, og de har vært flinke til å inkludere hele regionen. Klubben har vært tidlig ute med å bygge en sterk identitet på tvers av kommunegrensene, sa Dahl.

Magiske øyeblikk

Dahl mener kombinasjonen av en stor dugnadsånd og profesjonalitet er dypt forankret i organisasjonen.

– MFK har gitt oss noen helt magiske øyeblikk, og er en veldig viktig identitetsskaper, sa Dahl.