- En krevende dag

Torgeir Dahl blir moldeordfører i samarbeid med Venstre og KrF i Molde. Frøydis Austigard blir varaordfører.

  Foto: Kjell Langmyren

Molde

- Jeg kan bekrefte at vi har inngått et samarbeid. Plattformen består av Høyre, Venstre og Kristelig Foilkeparti. Ordfører blir Torgeir Dahl fra Høyre, varaordfører blir Frøydis Austigard, sier avtroppende ordfører Jan Petter Hammerø.

Molde har tradisjon for at hvis ordføreren er en mann, bør varaordføreren være en kvinne. Derfor er Frøydis Austigard inne som varaordfører på bekostning av toppkandidaten Olbjørn Kvernberg.

Samarbeidet med KrF betyr at Fremskrittspartiet er ute av samarbeidet.

Se valgresultatet for Molde her!

Høyre 17, Venstre 6 og KrF 4 har totalt 27 av de 47 representantene.

- Krevende

- Det har vært en krevende dag. Med krevende forhandlinger. Med en følelse av å stå på en knivsegg, sier Torgeir Dahl.

- Vi har vist at vi ikke har noen problemer med å samarbeide med Venstre. Det har vi gjort gjennom åtte år. Og dette samarbeidet var en villet utvikling, der vi også inkluderte KrF, sier Torgeir Dahl. Mens han blir ordfører og Frøydis Austigard blir varaordfører er det fortsatt usikkert hva KrF skal tilgodeses med.

Se videointervju med Torgeir Dahl - gjort tirsdag morgen

- Det må vi komme tilbake til. Men det er mange ulike posisjoner, leder i hovedutvalg eller styreledere i kommunale foretak for eksempel, sier Dahl. Han peker på at politisk står Høyre nært KrF på en rekke områder.

Eiendomsskatt

Tema som har vært diskutert i den nye samarbeidskonstellasjonen i dag er blant annet eiendomsskatten, der de tre partiene har ulikt ståsted, den nye styringsmodellen i kommunen og fortettingsproblematikken.

- Jeg ønsker ikke nå å forskuttere disse diskusjonene, men vi har tatt en tydelig posisjon til hva vi har forpliktet oss til, og vi er klare til å ta disse diskusjonene, sier Dahl.

Frp ute

Frp inngår ikke i den nye samarbeidskonstellasjonen. Dahl forklarer det med at Venstre og KrF ikke ønsket et samarbeid med dem.

- Men vi har hatt møte med Frp, og ønsker å bidra til at de får posisjoner ut fra den styrken de har i kommunestyret, sier Dahl.

Ydmyk Austigard

Frøydis Austigard (V) er strålende fornøyd med valgresultatet, og ydmyk i forhold til den tilliten hun har fått som Moldes nye varaordfører.

- Det har vært en spennende natt og en spennende dag. Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger undervegs. Nå skal jeg fordøye dette og få ting på plass, sier Austigard.