- Molde Eiendom en «frittgående høne»

Planene for Molde idrettspark og Idrettens Hus gir politisk temperatur i Molde.
Molde

Molde Eiendom KF fikk skarp kritikk og ble karakterisert som «en frittgående høne» i kommunen av Tore Andestad (SV) i formannskapet tirsdag.

Det var under behandlingen av årsmeldinga til Molde Eiendom KF at Tore Andestad (SV) fant det nødvendig å skjerpe tonen mot foretaket som forvalter kommunale eiendommer og anlegg til en verdi av nesten 1,2 milliarder kroner.

Sterke reaksjoner

Selve årsmeldinga ble ikke ofret så mye oppmerksomhet av politikerne i formannskapet. Det ble derimot den såkalte mulighetsstudien som har skapt sterke reaksjoner i idretts- og frivillighetsmiljøet i Molde, etter at den ble omtalt av Romsdals Budstikke for en tid tilbake.

– Molde Eiendom KF fungerer som en frittgående høne i kommunen. Det er frustrerende å lese om denne mulighetsstudien i avisa og ikke vite mer om hva dette går ut på når jeg får telefoner fra bekymrete mennesker i frivillighets- og idrettsmiljøet, hevdet Tore Andestad (SV).

Storstilt plan

Han var svært misfornøyd med prosessen rundt mulighetsstudien. Andestad bemerket også at verken daglig leder Svein Arild Istad eller styreleder Olav Sporsheim i Molde Eiendom KF møtte opp til behandlingen av foretakets årsmelding i formannskapet.

Istad har presentert mulighetsstudien både for Molde Idrettsråd og Molde Næringsforum, men altså ikke for formannskapet.

Les også:

Molde idrettspark kan bli boligområde

Friidretten mobiliserer mot boligplaner ved Idrettens Hus

Studien skisserer en storstilt plan om å utvikle Idrettens Hus og Molde Idrettspark samt området til tidligere Kvam skole på Bjørset (Bjørset aktivitetshus) til nærings- og boligarealer. Arealomdisponeringen vil ifølge studien skape store inntekter som kan brukes til å bygge nye idrettsanlegg. Flerbruksarena på eiendommen Julsundvegen 13, vis-à-vis Aker stadion, eller ny dobbel treningsarena under Reknesbanen samt friidrettshall på Lubbenes til en samlet kostnad av 150–200 millioner kroner er mulige prosjekt er som er nevnt av Istad i orienteringene.

Hvem har gitt mandatet?

– Her selges det inn en løsning som ikke er vedtatt. Hvem har gitt Molde Eiendom det breie mandatet, ville Andestad vite.

Også Gerda Tolaas (Sp) var svært kritisk til prosessen knyttet til den såkalte mulighetsstudien.

– Dette er ingen god prosess. Jeg har fått flere bekymringsfulle telefoner fra idretten og frivilligheten som frykter konsekvensene. Når blir ting bestemt, ville Gerda Tolaas gjerne vite.

Frank Ove Sæther (Ap) mente at det var behov får gå en oppryddingsrunde når det gjaldt prosessen rundt mulighetsstudien.

– Men jeg er glad for at Molde Eiendom ikke kun holdt seg til å vurdere framtida til Idrettens Hus. Metodikken er god, men prosessen kunne vært bedre. Noen har kanskje vært for ivrige, sa Sæther.

Før sommerferien

Ordfører Jan Petter Hammerø opplyste at utgangspunktet for mulighetsstudien var en bestilling fra plan- og utviklingsstyret om å utrede framtida til Idrettens Hus.

– Det utvidete mandatet har Molde Eiendom KF fått av sitt styre, opplyste Hammerø.

Det er meningen at mulighetsstudien skal legges fram for politisk behandling før sommerferien.