Kan bli storstilt boligbygging

Gir politikerne grønt lys, kan dagens Molde Idrettspark, inkludert Idrettens Hus, bli det nye store sentrumsnære boligområdet i Molde.
Molde

Om tre uker legger Molde Eiendom KF fram sitt forslag for idrettsparkområdet for politikere og kommuneadministrasjonen. Det som foreslås er å omregulere hele området (Idrettens Hus og Molde Idrettspark) samt Bjørset aktivitetshus på Kvam, til boligformål og legge det ut for salg. Dette kan være med å finansiere en stor flerbrukshall, som foreslås bygget på Reknes, tett ved både Aker stadion og Moldes badeland, på tomta der Bispekontoret ligger i dag. Dette området eies av Molde kommune.

Har hastverk

Istad legger ikke skjul på at de nå har hastverk med å avklare bruken av Idrettens Hus og Molde Idrettspark. Idrettens behov for mer hallkapasitet er stort og behovet for eventuelt å utbedre Idrettens Hus er presserende. Det er uansett viktig, mener Istad, at idretten får en avklaring på hva man skal gjøre med Idrettens Hus.

Avklart før sommeren?

– En rehabilitering vil komme på 50–60 millioner. Dette er det vanskelig å se at vi skal kunne ha dekning for i dag. Derfor er en alternativ mulighet for finansiering at man omregulerer området og legger det ut for salg. Det er dette politikerne må ta stilling til, sier Istad. Han mener at dersom det er ønske om og vilje til det, så er det en teoretisk mulighet for at kommunestyret kan rekke å behandle denne saka før sommerferien. I alle fall ta stilling til hovedprinsippene i planen.

Bolig og helse

Området som eventuelt legges ut for salg til utvikling til boligformål er på 60 mål. 10 mål på Kvam og 50 på idrettspark-området.

– Det er et veldig attraktivt område for byfortetting. Det er stort og gir plass til mange enheter. Kanskje kan det også etableres eldreboliger der, knyttet opp til helsetjenester. Et framtidig helsetun. Det er jo et mål at eldre skal klare seg lengst mulig i egen bolig, og her kan det legges opp til nødvendige funksjoner i umiddelbar nærhet. Dette er også et område der det både er kort veg til sentrum og til Moldemarka, sier Istad.

Sentrumsutvikling

Istad mener planen som nå legges fram er identisk med de hovedmålsettingene politikerne har trukket opp for byen.

– Planen har i seg en utvikling av sentrum, både bysentrum og nærliggende områder. Vi snakker om både byfortetting, byfornyelse og en utvikling av sentrum som vil bidra til å skape mer liv der, sier Istad. Han mener også det vil være muligheter for parkeringsplasser under en eventuell ny sentrumsnær flerbruksarena, og leiligheter på toppen.

Istad sammenlikner den nye flerbrukshallen med Larvik Arena. Den skal kunne romme alle idretter som har innendørs- behov og ha fleksible tribuneløsninger slik at den også kan brukes til konserter og messer.

Møter kommunetoppene

Planen skal, ifølge Istad, være godt mottatt av idretten. Nå håper han at politikerne og rådmannen skal fatte interesse for den også.

– Vi skal presentere planen for noen av politikerne og administrasjonsledelsen 20. mai. I forlengelsen av det skal vi behandle den på styremøtet i Molde Eiendom KF, sier Istad. Der sitter også politikere fra de fleste partiene.