Språkviter slakter kulturhusnavnet «Plassen»

Språkviter Sylfest Lomheim totalslakter kulturhusnavnet Plassen. - Jeg har sjelden sett en så slett jobb som dette, sier han.

  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Molde

Han mener det vil være et nederlag hvis man ikke klarer å finne et bedre navn til den nye storstua i Molde.

Siden kulturinstitusjonene Moldejazz, Teatret Vårt, Molde bibliotek, Bjørnsonfestivalen og Kunstnersenteret Møre og Romsdal offentliggjorde navnet på Moldes nye kulturhus har navnedebatten vært særdeles frisk i kastene.

Også blant landets fremste språkeksperter er det sterke meninger om navnet. Fra rosende omtale til total slakt.

Prøve på nytt

- Jeg har sjelden sett at lokale myndigheter eller institusjoner med ansvar for kulturbygg har gjort en så slett jobb som dette, tordner Sylfest Lomheim som satt nesten sju år i direktørstolen i Norsk språkråd før han sluttet i fjor høst.

Språkviteren fyrer løs mot navnevalget i Molde.

- Det holder ikke. Det er langt fra godt nok. Plassen betyr enten småbruk eller rett og slett et sted. Ikke noe av dette innholdet er særlig spennende for et kulturbygg. Mitt råd er å gå en runde til. Så ærlig må jeg være, sier Lomheim.

Navnet holder bare ikke mål, mener han.

- Da er det bedre med Kulturhuset. Det er selvforklarende og gir mening, legger han til.

- Vil ikke bli brukt

- Hvordan ville du omtale et arrangement her?

- Man kan jo ikke si i Plassen. Heller ikke på Plassen. Ikke noe av det går. Begge deler blir feil. De har gjort det helt håpløst for seg. Ingen av uttrykksmåtene kan brukes, mener språkviteren. Han tror derfor ikke navnet vil bli brukt i folks dagligtale.

- Hvis jeg skal tippe, så tror jeg at navnet Plassen aldri vil bli i gjengs bruk. Bortsett fra kanskje med et smil om munnen. Jeg tror navnet blir Kulturhuset, sier Lomheim.

- Plassen er identisk med det navnet arkitekten ga vinnerutkastet, og har slik sett fulgt bygget...

- Ja, men arkitekter skal tegne hus. Ikke gi navn. De er jo ikke språkfolk, kommenterer Lomheim.

- Det blir også brukt som argument at navnet fungerer godt på engelsk?

- Hæ? Unnskyld? Jo, de har sikkert en god argumentasjonsrekke for navnet, men den er verken relevant eller interessant når konklusjonen er Plassen, sier Lomheim.

Vil ikke vurdere

Ottar Grepstad, direktør for Nynorsk kultursentrum og styreleder i Norsk språkråd ønsker ikke å uttale seg om selve navnet. Bare på generelt grunnlag.

- Det slike institusjoner trenger er navn som sier noe om hva de driver med. Det er nødvendig i lengden. Og så må navnet fungere godt utad, både lokalt og utenfor området sier Grepstad.

- Man må finne et navn som over tid forteller hva en står for. Om det bare er en adresse eller om det er noe mer, legger han til.

- Noen mener man bør gå en ny navnerunde. Hva tenker du om det?

- Hvis institusjonene føler seg trygge på at de har hatt en grundig prosess og ikke er overrasket over reaksjonene som har kommet, så ser jeg ingen grunn til det. Hvis det har kommet inn nye og vesentlige moment, så kanskje, sier Grepstad.