Moldes nye kulturbygg skal hete "Plassen"

Så er det klart: Kulturbygget på Gørvellplassen får navnet "Plassen".

  Foto: Privat

  Foto: Øyvind Brunvoll

  Foto: Øyvind Brunvoll

  Foto: Øyvind Brunvoll

Molde

Molde Kulturbygg AS og kulturinstitusjonene som realiserer kulturbygget på Gørvellplassen, stilte torsdag opp på plassen og offentliggjorde navnet.

Navnet på kulturbygget som nå reiser seg i Molde sentrum, blir altså "Plassen".

- Moldejazz, Teatret Vårt, Molde bibliotek, Bjørnsonfestivalen og Kunstnersenteret Møre og Romsdal samlet seg i møte 3. mars om dette navnet, og styret i Molde kulturbygg AS har i møte 7. mars enstemmig stadfestet dette, skriver aktørene i en pressemelding.

Mange hensyn å ta

Navnevalget er resultat av en omfattende og god prosess hvor de fem institusjonene har lagt vekt på flere forhold:

- Vi har ønsket enstemmighet i navnevalget. Det betyr at alle institusjonene skal kunne stille seg bak navnet, sa Carl Morten Amundsen.

Om navnet sa Amundsen:

* Det skal være slitesterkt og si noe om geografisk beliggenhet.

* Det skal være nøytralt og ikke komme i konflikt med institusjonenes allerede godt innarbeidete navn.

Ellers er det et avgjørende moment at navnet er identisk med det arkitekten ga vinnerutkastet i konkurransen i 2008. Navnet fungerer også godt på engelsk.

Har lest navneforslagene

Romsdals Budstikke har oppfordret leserne sine til å komme med navneforslag, og gode og fantasifulle forslag har strømmet inn.

- Dette vitner om at folk er engasjerte, og dette engasjement er vi svært glade for, sier de som etter hvert skal ha sin arbeidsplass i bygget.

- I navnevalgsprosessen har vi latt oss inspirere av dette engasjementet, og alle forslagene som har kommet fram i Budstikka har blitt diskutert.

- Det at Plassen har vært foreslått både blant Budstikkas lesere og internt blant institusjonenes ansatte, vitner om at navnet er godt forankret, heter det i pressemeldingen.

Raskere offentliggjøring

Egentlig skulle ikke navnet ha blitt offentliggjort ennå. Romsdals Budstikke og Rbnett hadde onsdag satt sammen en lokal jury som skulle plukke ut 10 forslag blant alle navneforslagene som hadde kommet inn fra leserne. Så skulle publikum stemme fram sin favoritt.

Dette skulle gjøres kjent i dag, men da ble det i all hast innkalt til pressekonferanse der Moldejazz, Teatret Vårt, Molde bibliotek, Bjørnsonfestivalen og Kunstnersenteret Møre og Romsdal ville gå ut med navnevalget.

- Vi hadde allerede bestemt oss for navnet "Plassen", og da ville det bli å lure folk å ha en slik avstemning. Vi hadde planlagt å offentliggjøre navnet når vi hadde klart en del brosjyremateriell, men nå fant vi det riktig å bare gå ut med navnet, sier Carl Morten Amundsen til Rbnett.

Reagerer

Reaksjonene uteblir ikke. Poeten Øystein Hauge som var tidlig ute og lanserte "Moldar" som navn på huset, skriver på
sin blogg at han hadde forventa større kreativitet : Han synes "Plassen” rett og slett er litt småslapt.

Les mer i Romsdals Budstikke fredag.