Vil ha skole i norgestoppen

– Hvorfor skal ikke Moldeskolen kunne bli landets beste i 2020?
Molde

Spørsmålet framføres med tydelighet. Det er det kommunale foreldreutvalget (KFU) som stiller det. Nå, i starten av kommunevalgåret 2011 lanserer de sin visjon for Moldeskolen. Målet er nettopp at Moldeskolen skal være blant landets aller beste i 2020. KFU ønsker en gjennomgripende debatt om skolen. Og de utfordrer bredt: politikere, skolefolk, næringsliv og foreldre. De håper på et kjempeløft, en felles dugnad preget av klare mål, vilje og nytenking. Det handler både om hverdagen til barna våre, om rekruttering til næringslivet, om folketallsvekst og om stolthet og identitet.

Hva mener du om moldeskolen? Si din mening i bunnen av artikkelen!

Bunnplasseringer. Det regner utenfor vinduene. Årstida er like mørk som den økonomiske situasjonen Molde kommune befinner seg i. På nytt har Moldeskolen fått smake øksa. 4,8 millioner kroner skal kuttes i inneværende år. I statistikken ligger Moldeskolen og slenger på landsbunnen når det gjelder bruk av midler per elev. De har flere elever per lærer enn snittet både i fylket og på landsbasis, og resultatene er foreløpig ikke noe man slår seg på brystet av.

– Hvis vi skal vente med å gjøre noe i skolen til Molde kommune har penger, så blir det aldri gjort noe. Det er når du har lite penger at du må bruke pengene smart, sier Torgeir Martinussen. Han sitter i styret i KFU i Molde.

Les hele visjonen her!

Framtidsoptimisme. KFU representerer foreldre ved alle skolene i Molde, 7000 i tallet. Nå inviterer de til kjempedugnad. At det er i et valgår ser de som en klar fordel for debatten. Her bør politikerne kjenne sin besøkelsestid. Men det utfordres til faktisk handling. Ikke bare pene ord.

Det er nye tanker de nå kaster ut. De er drevet av en framtids- optimisme. En visjon om hvor god Moldeskolen kan bli om alle gode krefter drar i samme retning. KFU vil ha et løft som legges merke til. Som monner.

– Dette er ingen utopi. Vi må ikke være redd for å si det. Moldeskolen kan bli Norges beste skole, sier Ingjerd Gisetstad, nestleder i Molde KFU.

– Vi ønsker ikke at dette skal være noen negativ klagesang. Vi er ikke et klageorgan. Vi vil være konstruktive. Sparke i gang en debatt om skolen, sier Reidar Dahlstrøm, leder i KFU-styret.

– Salderingspost. Erkjennelsen av at noe må gjøres har vokst fram over tid, sier de tre.

– Vi har jo sett at resultatene på de nasjonale prøvene ikke er så gode som de burde vært. Og vi har sett at skolebudsjettet blir brukt som salderingspost år etter år. I dag ligger vi som nummer 412 av 430 kommuner. Vi mener ikke at kommunen må pøse ut masse penger. Men det synes å være en sammenheng mellom lite penger og dårlige resultater, sier Martinussen.

– Det er mye positivt som skjer i skolene våre. Men belastningen begynner å bli i overkant tøff for dem som jobber i skolen når vi ser hvilke ressurser de får. I dag settes det stadig nye mål. De får stadig mer å gjøre. Samtidig kuttes det i skolebudsjettet. En sterkere demotivering er det vel vanskelig å finne, mener Martinussen.

To prosent. KFU mener at hvis man styrker budsjettet med to prosent hvert år kan trenden snus. Skolebudsjettet i dag er på ca. 200 millioner kroner.

– Vi ønsker at skolen skal gå fra å være en salderingspost til å bli et område som politikerne satser på. Det har vært gjort en for- midabel innsats på skolebyggene. Nå må man ta tak i innholdet, mener Dahlstrøm.

Politikergrilling og folkemøter. I tillegg til å lansere sin visjon ønsker KFU fram til kommunevalget i høst å arrangere fire store møter med skole på agendaen. På det første skal Drammen fortelle hvordan de snudde skoletrenden ved å satse bevisst. På det neste er det næringslivets rolle for skolen som skal diskuteres. Det planlegges også en happening i forbindelse med jazzfestivalen. Og til slutt er det «grillfest». Det er politikerne som skal grilles. Politikere fra alle partiene skal utfordres til svare på hva de mener må gjøres med skolen. KFU-styret tror denne saka kan bli viktig for valgutfallet.

Snu trenden. KFU-styret mener ikke at de sitter med alle svarene sjøl. Visjonen er ment som debattgrunnlag. Som hjelp til nytenking.

– Det handler om å snu en trend. Politikerne vil fortsette å kutte hvis ikke noen snart sier at dette ikke er greit, sier Dahlstrøm. KFU mener at skolen må fredes fra kutt i flere år framover. For å gi den det løftet den trenger. For å skape en av landets beste skoler i 2020.

– Vi trenger en politisk umulighet som et flerårig budsjett og en plan for å gjennomføre en styrking av skolen, sier Martinussen.

Uten styring. Når det gjelder problemene i skolen i dag peker de blant annet kommunens manglende mulighet til å styre skolene.

– Det synes som de 12–13 skolene vi har i Molde er seilskuter som seiler i hver sin retning med hver sin seilføring. Det virker ikke som om Molde kommune har ressurser til å styre denne armadaen mot samme mål, sier Martinussen.

Les hele visjonen her!

Økt tilflytting. – Hvis det skulle gå som i visjonen, hva er de viktigste ringvirkningene for Molde?

–Når vi målet om 30.000 innbyggere i 2020 vil en gnistrende god grunnskole ha vært en viktig årsak til dette. En skole som skiller seg ut positivt vil garantert bidra til å gjøre Molde til et attraktivt sted å reise til for å jobbe, fordi du vet at barna dine blir tatt godt vare på, sier KFU-styret.

Relaterte saker: