Slutt for MF Sekken som Sekken-ferje

Bilferja Sekken synger på siste verset - erstattes om kort tid.
Molde

Fjord1 MRF setter inn MF Ørsta i rute 34 Molde – Sekken. Det er klart etter at Sjøfartsdirektoratet i samsvar med gjeldende regelverk har godkjent MF Ørsta med tre manns besetning i denne ruta.

– MF Ørsta får installert handikaptoalett på bildekket og heis fra bildekket til salongen før den blir satt permanent inn i rute 34. Dette er krav til universell utforming som er satt i anbudsvilkåra. Ferja tar omlag 28 personbiler etter ombygginga, mens MF Sekken så vidt ville oppfylle kravet om 20 personbiler etter ei eventuell ombygging. Det opplyser teknisk sjef Glenn Sandberg til Sekken.net

Nøyaktig tidspunkt for ferjebytte er ikke klart ennå, men MF Sekken får etter planen avløsning i løpet av første kvartal. Fjord1 MRF skal drifte rute 34 Molde – Sekken på anbud i ei tiårsperiode som tok til ved årsskiftet.

Den nye ferja får i tillegg til større kapasitet også økt fart i forhold til dagens ferje. Salongen har imidlertid dårligere standard enn den som er i dag, men den skal oppgraderes i "forholdsvis nær framtid", ifølge Glenn Sandberg i Fjord 1 MRF.