- Helsestyret blir avsatt i januar

Tillitsvalgte: "Staten Norge kan ikke styres som en familiebedrift i Palermo."
Molde

De ansatte på sjukehuset i Molde hadde allmøte i ettermiddag, og etter møtet var det kampklare tillitsvalgte som møtte pressen.

- Regjeringen har ikke fått de svarene de hadde bedt om fra helseforetaket eller helseregionen, og vi regner med at styret i Helse Midt avsettes på foretaksmøtet i januar. Deretter vil det nye styret avsette styret i Helse Nordmøre og Romsdal, sier Knut Ivar Egset.

Lureri og narrespill

Sammen med Bernd Müller og Tor Rune Aarø gikk han igjen knallhardt ut mot maktbruken i Arbeiderpartiet.

- De vil ha et styre som gir dem de svarene de vil ha. De har bedrevet lureri og narrespill for å få oss til å tro at vi var med i reelle prosesser. Vi lar oss ikke lure mer.

Bernd Müller mener at det neste som nå skjer er at helseforetakene i fylket slås sammen, og deretter bygges et nytt fellessjukehus på Nordmøre.

- Molde får aldri noe nytt sjukehus med dette opplegget. Det positive er at Ap-kilder forteller oss at Bjarne Håkon Hanssen står ved det han sa i 2008 om at sjukehuset skulle bygges - og vi vet også at Stoltenberg var informert om dette.

- Vi skal utarmes

De tillitsvalgte gikk hardt ut mot oppussingsprosjektet på Lundavang.

- Her skal det brennes av hundrevis av millioner på et spill for galleriet. Det har kun én hensikt - å utarme oss i en oppussingsperiode, sa Müller.

Tor Rune Aarø angrep statssekretær Robin Kåss som ber om flere utredninger.

- Sjukehusstrukturen her oppe er utredet i søkk og kav. Norges fremste eksperter har brukt 100 millioner kroner på å utrede dette, og Kåss må gjerne komme tilbake til Molde, så skal han få høytlesning fra utredningene. Utredningene har bare en eneste feil - og det er at de ikke passer med partiboka til Arbeiderpartiet.

- Stoltenberg skyver andre foran seg

De tillitsvalgte støtter Arbeiderpartiet lokalt som har bedt om at Jens Stoltenberg kommer til Nordmøre og Romsdal og møter folk her.

- Han prøver å skyve det regionale styret foran seg, men det er han sjøl som sammen med statsråden har ansvaret her.

Knut Ivar Egset var opptatt av at de ansatte ikke angriper hverandre i denne saka.

- Det er kun tapere i denne saken.

Klappjakt etter kilder for lekkasjer

De tillitsvalgte kunne også fortelle at det nå er klappjakt på hvem som har lekket informasjon ut.

- Vi hadde våre kilder da vi fortalte om Arbeiderpartiets egentlige planer under forrige allmøte. Men da vi fikk dette brevet i går, viste det at virkeligheten var enda verre enn vi trodde.

Nå regner de med at saken følges opp politisk. De er spente på hva regjeringspartnerne SV og Senterpartiet mener om at Arbeiderpartiet har kjørt sitt løp i denne saka.

- Det som har skjedd her er et angrep på det norske demokratiet. Staten Norge kan ikke drives som en familiebedrift i Palermo.

Nå frykter de at et fellessjukehus plutselig får en annen tidsakse enn det som har vært tilfelle for Molde.

- Det er nemlig stortingsvalg i 2013...