Videregående skoler med akvariefisk på timeplanen

Gullfisk for bedre skolemiljø

Kan en enslig gullfisk i akvarium gjøre skolemiljøet bedre? Det skal et nytt stort prosjekt ved videregående skoler gi svaret på.
Molde

19 videregående skoler i Møre og Romsdal har nå fått sin gullfisk som svømmer omkring i et lite akvarium.

– Målet med prosjektet er at elevene skal få en bedre og breiere deltakelse i elevrådsarbeidet. Det å ta vare på et levende vesen kan gi mestringsfølelse og det kan også bidra som et samlingspunkt for elevrådet. Det er viktig å presisere at fisken i seg selv ikke kan bidra til et mer aktivt elevråd, sier initiativtaker, Monica Molvær, som er elev- og læringsombud i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fiskepassere

– Å passe på fisken er en oppgave det enkelte elevrådet må ta ansvaret for. Og prosjekt gullfisk har også som mål å ufarliggjøre elevrådsarbeidet slik at flere ønsker å bidra i elevrådet. Det bør være litt status å sitte i elevrådet, men man må også huske på å ha det gøy undervegs, mener Molvær.

– Akvariet er på mange måter som et klasserom. Vannet er som lufta, det er viktig at den er rein. Og god læring er avhengig av godt læringsmiljø, forteller Monica Molvær, som fikk ideen fra Atlanten Videregående skole i Kristiansund som hadde hatt akvariesuksess i elevrådet.

Juletrøbbel?

– Samarbeidet om akvariet kan lage et grunnlag for bedre elevrådsarbeid. Fisken krever daglig pleie. Det samme gjør elevrådet. Det er med å ufarliggjøre elevrådet, skaper trivsel og er et sosialt prosjekt. Mottakelsen fra elevene har vært overveldende gode. Mens noen lærer er redd for at dette skal bli et lærerprosjekt. I så fall får vi heller hente fiskene tilbake, sier Monica Molvær og ler.

– Hva skal skje med fiskene i juleferien?

– Elevene kan enten mate den med langtidsfôr eller ta dem med hjem, råder Molvær, som forteller at gullfisk kan bli over 20 år gamle dersom de passes riktig. Verdensrekorden skal være 41 år!

Planen er at 23 videregående skoler får sin fisk på plass før jul.

Navnelek

– Hvor mange fisker er oppkalt etter reklamegullfisken «Doffen» som daua?

– Så vidt jeg vet er det bare én. Ellers er navnene alt fra Paton, Gjermund, Tor, Sushi, Monica osv. Noen er oppkalt etter kjente personer på skolene, forteller prosjektlederen.

Fisken lever godt

I begynnelsen av november flyttet gullfisken Platon inn på Akademiet videregående skole i Molde.

– Vi lar det gå på omgang å holde akvariet reint og å gi Platon mat, forteller elevrådselevene Ruben Ulset og Trine Elise Austad Gribbestad.

– Å ha ansvaret for denne fisken gir en samhold i elevrådsgruppa, og det gjør faktisk skolen til et litt bedre sted å være. Å passe på en gullfisk gjør faktisk mer med miljøet enn man skulle tro, sier Ruben Ulset.

Hjelp å få

For fire år siden ble det første elev- og læringsombudet ansatt i Møre og Romsdal fylkeskommune. Oppgavene består i blant annet å bistå elever i klagesaker, informere om rettigheter og plikter og legge til rette for elevrådsarbeidet ved de enkelte skolene.