Velger én av byene

Molde eller Kristiansund? Direktøren i Helse Midt-Norge mener at kun ett av de to sjukehusa skal være akuttsjukehus for Romsdal og Nordmøre. Men begge sjukehusa skal bestå.
Molde

STJØRDAL: I går fikk styremedlemmene i Helse Midt-Norge presentert kartet. Direktør Gunnar Bovim og administrasjonen i Stjørdal vil gjøre ett av sjukehusa i hvert helseforetak til det store akuttsjukehuset med vaktberedskap døgnet rundt både i generell kirurgi og indremedisin.

Inviteres

Valgforslaget inviterer styret til å ta valget: Skal hovedsjukehuset for akuttberedskapen være i Molde eller i Kristiansund? Sjukehuset som ikke blir hovedsjukehus for akuttberedskapen, skal få akuttberedskap i indremedisin. - Mer enn halvparten av pasientene som innlegges akutt, kan bli behandlet ved lokalsjukehuset som har beredskap i indremedisin, begrunner direktør Gunnar Bovim. Konsekvensen av å velge enten Molde eller Kristiansund som hovedakuttsjukehus er at fødeavdelinga legges dit hovedakuttsjukehuset er.

Støtter

Styreleder Kolbjørn Almlid mener administrasjonen har gjort det eneste riktige: - Dette er en logisk debatt. Vi må se på hvordan helseforetaket bruker de samlete ressursene. Det vanskeligste spørsmålet er fødetilbudet, for det kommer ofte inn andre aspekter når man diskuterer fødetilbud. Legges fødetilbud ned, blir det enklere å tilpasse resten av vaktberedskapen, understreket Almlid. Modellen Helse Midt-Norge vil ha, er ett akuttsjukehus i hvert helseforetak og ett lokalsjukehus. - Vi løser ikke problemet med å si: «Dette er helt OK bare vi får mer ved mitt sjukehus». Det må en grundig diskusjon til, sier styreleder Almlid.

Molde størst

Han la til: - Spørsmålet er om det vil være riktig å legge akuttsjukehuset til Kristiansund når det er et større sjukehus i Molde? Vi må ikke kaste blår i øynene på noen som ikke skal kastes blår i øynene på, advarte han. Toril Hovdenak fra Molde er valgt til nestleder i Helse Midt-Norges styre. Hun sa: - Det er behov for at alle sjukehusenhetene skal bestå med indremedisinsk vaktberedskap.

Kartet

Styremedlemmene fikk for første gang se samhandlingsdirektør Daniel Hagas kart over hvilke sjukehus som kan velges som hovedsjukehus for 24 timers akutt vaktberedskap: Namsos eller Levanger? Molde eller Kristiansund? Volda eller Ålesund. - Det blir et spørsmål om hvor store sprang vi kan ta, ikke et spørsmål om hvor stort sprang vi har lyst til å ta, sier styremedlem Asmund Kristoffersen. Styret var ikke på noe tidspunkt innom spørsmålet om å lage ett fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal. Se flere sjukehussaker her