Ble hedret med kongens sølv

I 34 år har Einar Øien (64) styrt Midsund Bruk gjennom skiftende tider og eierskap.
Midsund

Midsund: – Han har lagt ned en imponerende innsats for bedriften Midsund Bruk AS, eller Aker Midsund som det heter i dag. Og han har vært en sterk bidragsyter til utvikling i lokalsamfunnet Midsund, sa ordfører Helge Orten i går da han overrakte medaljen på vegne av H.M. Kong Harald.

– Gjennom bevisst og hardt arbeid har han ledet en hjørnesteinsbedrift i en utkantkommune. Vi ser av og til eiere av bedrifter som legger ned en slik innsats, men som ordinær ansatt har Øien tatt ansvar overfor de ulike eierne.

Et eksempel

Det har han gjort opp gjennom tidene, fra han var første ansatte i 1974 har han lagt ned en kolossal innsats i omstillinger, nedturer og oppturer for bedriften. Gjennom sin innsats går Øien foran med et eksempel for etterfølgelse for framtidige industri- ledere, sa Orten.

Utover sin sterke innsats for selskapet Midsund Bruk AS, har Einar Øien også tatt på seg samfunnsansvar og engasjert seg på ulike plan i lokalsamfunnet. Han har vært en bidragsyter også ved å være med å skape vekst og utvikling for hele lokalsamfunnet.

Gir inspirasjon

Det å påskjønne Einar Øien for hans innsats, vil ikke bare hedre hans arbeide og engasjement. Det vil også gi inspirasjon til mange unge industriledere. Og sam- tidig være et signal om at hardt strategisk arbeid er det som vil være det beste grunnlaget for suksess.

– Det vil også være en påskjønnelse for Midsund kommune og lokalsamfunnet å bli assosiert med en slik flott lederskikkelse, med et slikt sterkt samfunnsansvar.

Aktiv mann

Einar Øien har også vært bevist at bedrifter, næringsliv og kommune må ha et samspill. Både gjennom årelangt samarbeid med ungdomsskolen og som aktiv i etableringen og driften av Midsund Næringslag.

Han har vært lokalt politisk engasjert og har hatt flere verv. Han har vært en pådriver for å få korpsmusikk i bygda, i ei årrekke vært aktiv både som tubaspiller og som medlem i Midsund Musikkorps.

Takknemlig

– Dette er vel et tegn på at jeg begynner å bli voksen. Jeg er takknemlig for å få være med i ei utvikling der vi i fellesskap har bygd Midsund Bruk til å bli ei høyteknologisk bedrift basert på aktive eiere, et aktivt styre og flotte medarbeidere, sa Øien i sin takketale.

Han framhevet bedriften som ledende i Nord-Europa på prosessutstyret de produserer. Basert på en solid innsats fra mange. Han mente derfor det var riktig å dele anerkjennelsen med mange.

– Jeg har slitt ut 25–30 klubbledere, vi har hatt mange dueller. Men vi har også stått samlet, påpekte Øien.