- Odd Kjell Sjøvik en framtredende gründer

Odd Kjell Sjøvik (68) har loset Sjøvik-gruppa gjennom 36 år.
Midsund

Midsund: – Odd Kjell Sjøvik har vært en framtredende gründer og hatt fokus på utvikling av nye fangstmetoder, nye fiskerier, og utvikling av fartøyer, sa ordfører Helge Orten i går da han på vegne av H.M. Kong Harald overrakte medalje og diplom.

– Du er siviløkonomen som ble fisker og båtreder. Og du har gått nye veger i foredling og salg av egen fangst, og etablere foredlingsanlegg og markedsselskap nær store marked, som Storbritannia og Frankrike, sa han om mannen som fortsatt sitter ved roret i selskapet.

Styrt støtt

Odd Kjell Sjøvik har fått erfart at forretningsdriften og spesielt i fiskerier, ofte kan både være både urettferdig og slå uheldig ut.

– Han har likevel klart å styre selskapet inn i smult farvann, tatt nye grep og satset på nye forretningsområder i fiskerinæringen og fiskeindustrien.

Sjøvik har vært anerkjent i fiskerinæringen, og valgt inn i styrer og ledelse i mange av fiskerinæringen sine lag og organisasjoner. Han har også brukt sin kompetanse inn i styrer i nye bedrifter og nye forretningsområder,

Lokalmiljøet

Utover sitt sterke engasjement i Sjøvik-gruppa og i fiskerinæringen, har Odd Kjell Sjøvik også tatt på seg samfunnsansvar og engasjert seg på ulike plan i lokalsamfunnet, og på denne måten vært med å skape Midsund-samfunnet.

– Du er en perfeksjonist, til glede for mange og sikkert til irritasjon for andre, sa Orten, som var Sjøviks høgre hånd i rederiet før han ble ordfører.

Inspirasjon

– Det å påskjønne Odd Kjell Sjøvik, vil ikke bare hedre hans arbeide og engasjement, men også gi inspirasjon til arvtakerne, som nå er aktive i ledelsen av Sjøvik-gruppa, sa ordføreren.

Det vil også være en påskjønnelse for Midsund kommune og lokalsamfunnet å bli assosiert med en slik flott lederskikkelse, med en slik klar profil, sterk forretningssans, innovativ og et sterkt samfunnsansvar.

Samfunnsutvikler

Sjøvik har også vært en viktig brikke i samfunnsutviklinga i Midsund. Han er en aktiv støttespiller for lag og organisasjoner, både gjennom råd og bidrag. Han har også vært med i lokalpolitikken og vært innvalgt i kommunestyret.

Ydmyk

– Du kan bli svimmel av så mange flotte ord. Jeg er takknemlig, ikke minst overfor familie og alle de flotte ansatte som det har vært et privilegium å jobbe sammen med, sa Sjøvik.

Han var særlig stolt over en utmerkelse som kom etter initiativ fra lokalsamfunnet. Det varmet ekstra godt, mente hedersmannen.