Byvalget splitter Gjemnes

Stort flertall for sammenslåing i Gjemnes. Men med hvem?
Gjemnes

– At kommunehuset flytter, betyr ikke mye. Det som betyr noe, er at vi får beholde skolene og aldersheimene våre. Vi må ha en garanti for at vi fortsatt får de kommunale tjenestene vi har i dag, sier Rolf Tage Gjøen, daglig leder i Gjøco. Bosatt i Torvikbukt. Med en slik garanti tilhører han gjerne en annen kommune. Helst Molde.

En meningsmåling Sentio Research nylig har gjort for Tidens Krav viser at hele 77,50 prosent av befolkningen i Gjemnes er positiv til en framtidig kommunesammenslåing. 44,6 prosent av de spurte ser mot Kristiansund, mens 40,2 prosent velger seg Molde.

Tvinges fram

Ved Gjemnes største bedrift, Gjøco, bekreftes inntrykket fra meningsmålingen.

– Vi bør vel gifte oss med den kommunen som er rikest. Aukra. Men siden det geografisk er ganske umulig, og de vel heller ikke vil ha oss, så er vi vel like langt, fleiper Gjøen. Han er sjøl positiv til kommunesammenslåing. Han tror ikke Gjemnes kommune er i stand til å håndtere økonomien sin på en fornuftig måte.

Optimisme og raseri

I bedriften han leder går det imidlertid så det suser om dagen.

– Vi har hatt en fenomenal start på året. 61 prosents vekst i første kvartal sammenliknet med fjoråret, plystrer sjefen. Det ser lyst ut, sjøl om han som mange andre er rasende på innføring av eiendomsskatten. Gjøen tror den saken bidrar sterkt til at så mange nå er positiv til en kommunesammenslåing.

– Hadde denne undersøkelsen vært gjort for et år siden, ville du fått et helt annet svar. Da ville det vært 80 prosent mot en sammenslåing, tror Gjøen.

– Folk tenker med lommeboka. Nå vil man slås sammen med en kommune som har lavere eiendomsskatt enn oss, sier han.

– Molde naturlig

Som flere andre Budstikka treffer på Gjøco, er Gjøen overrasket over at et flertall av befolkningen vil samarbeide i retning Kristiansund.

– Jeg hadde trodd at det ble reint bord til Molde. Det er jo dit de fleste drar når de skal handle. Det er det naturlige, og handlemønstre er vanskelige å snu, sier han. Gjøen tror en deling av kommunen kanskje blir det mest naturlige til slutt.

Vil ha garantier

Bedriftslederen mener det er vanskelig å uttale seg helt bastant i dag. Han vil ha en garanti for at gjemnesingene også i framtida, i en annen kommune, får de kommunale tjenestene de trenger og har i dag.

– Det står jo ikke bra til med økonomien til noen av disse kommunene. Både Molde og Kristiansund har meg bekjent høgere gjeld per innbygger enn Gjemnes. Så hvorfor slå seg sammen med noen som er fattigere enn oss, sier han. Men innser at Gjemnes er for liten til å klare alle oppgavene alene.

– Molde står seg best økonomisk av de to byene, konkluderer han, og mener det er fullt mulig fortsatt å være nordmøring i en romsdalskommune.

Vil ha kjempekommune

Kari Roset Holten i regnskapsavdelingen er enig med sjefen. Også hun mener Molde er mest naturlig.

– Kommunesammenslåing tvinger seg fram. Vi er for små til å klare alle tjenestene sjøl, mener Roset Holten. Produksjonssjef Ole Mikael Svendsen fra Torvikbukt sier det samme.

– Vi er nok for små. Og for få, sier han. Svendsen mener imidlertid at diskusjonen er veldig tilspisset. Han vil også ha med andre kommuner, og mener en sammenslåing må gjøres skikkelig dersom det først skal gjøres.

– Én kjempekommune. Bestående av Gjemnes, Nesset, Eide, Fræna, Molde og Aukra. Når man først skal til med sammenslåing, bør man tenke så stort som det, mener Svendsen.

– Får ingenting igjen

Sammenslåing, dårlig kommuneøkonomi og eiendomsskatt. Diskusjonen er het i Gjemnes for tida.

– Folk er forbanna. Vi får ingenting igjen fra kommunen, men må betale stadig mer i skatter og avgifter, sier Odd-Ivar Sannes, formann i produksjonen på Gjøco, bosatt på Osmarka. Han ønsker en kommunesammenslåing velkommen, men er overrasket over at et flertall i undersøkelsen ser mot Kristiansund.

– Tida for Gjemnes kommune er over. Men jeg hadde trodd det var klart flertall for sammenslåing med Molde, sier han.

Frykter å bli glemt

På Gjøcos lager sier de det motsatte:

– Jeg er overrasket over at det er så mange som vil til Molde. Jeg trodde vi var veldig nordmørsentusiaster her, sier Annicen Gjøen, lagermedarbeider fra Torvikbukt. Hun tror gjemnesingene raskere blir glemt om de blir en del av Molde.

– Må jeg velge mellom to onder, så velger jeg Kristiansund, sier lagersjef Knut Skavnes, fra Torvikbukt.

– Men jeg er stygt redd for at vi blir glemt uansett, sier Gjøen.