Ytre Gjemnes adjø

Politikerne møter ikke tenners gnissel om de oppløser Gjemnes kommune. Bare 25 prosent i «Ytre Gjemnes» vil beholde den.
Gjemnes

Dette går fram av en spørreundersøkelse som bygdemobiliseringsprosjektet «Ytre Gjemnes» har gjennomført.

Ytre Gjemnes består av de tre gamle kretsene Bergsøya, Storlandet og Gjemnes. Grensa mellom Gjemnes og Batnfjord går grovt regnet midt på Gjemnesstranda.

Kommunesammenslåing. Flertallet i Gjemnes kommunestyre hoppet på et benkeforslag om å utrede kommunesammenslåing. Hvorvidt hele Gjemnes skal fordele seg på en aller flere naboer, er foreløpig ikke vurdert.

Da Gjemnes kommune så dagens lys i 1965 sa man spøkefullt at den er sammenrasket av steder som ble til overs. Spørreundersøkelsen bekrefter at ytre Gjemnes føler svært liten lojalitet til denne enheten.

Vil vekk

Hele 75 prosent svarte nei på spørsmålet om det er viktig at nåværende Gjemnes kommune unngår å bli delt. Aller lavest var, som ventet, lokaliteten på Bergsøya. Bare 18 svarte ja på spørsmålet. På Storlandet svarte 24 prosent ja, mot 33 prosent på Gjemnes.

– Vi sendte ut 331 spørreskjema til de fastboende i de tre kretsene over 20 år. 40 prosent svarte. Dette er så stor svarprosent at resultatet er troverdig, sa prosjektleder Heidi Hogset.

Til Eide

På Bergsøya vil 35 prosent slås sammen med Tingvoll, 16 prosent med Kristiansund, mens ytterligere 24 prosent vil tilhøre en av de to kommunene.

På Storlandet vil hele 65 prosent til Eide, mens folk i Gjemnes-kretsen ikke helt vet hva de vil. 19 prosent vil tilhøre Eide, 16 prosent Molde og seks prosent Kristiansund.

Eide er likevel vinneren. For en kombinasjon av Eide og nordmørskommuner får hele 33 prosent.

På is

Ordfører Knut Sjømæling (Sp) tror de får vente. – Føler ikke at vi har noe fryktelig hastverk. Jeg er ganske sikker på at vi er egen kommune om fire år, sier Sjømæling.

– Snart presenterer ROR sitt tilbud om medgifte til Gjemnes?

– Vi er passive deltakere til ROR-prosessen. Et eksternt konsulentfirma skal ha utredningen sin ferdig i juni. Orkidé har ingen slik prosess i gang, men kommunesammenslåing er tema nå vi treffes.

– Er det mest naturlig å selge Gjemnes stykkevis og delt?

– Det ligger ingen automatikk i det, sjøl om folk naturlig har best forhold dit de pendler. Dessuten er det ikke sikkert folk vil tilhøre andre kommuner når de oppdager at tilbudet på kommunale tjenester er lavere dit de kan komme. Vi har et godt tilbud i Gjemnes dag. På enkelte områder overgås vi av ingen. Problemet er at det koster mer enn hva vi har penger til, sier Sjømæling.