Kommunestyret sa ja

Også kommunestyret i Gjemnes godkjente intensjonsavtalen om kontainerhavn torsdag kveld.

  Foto: Øyvind Leren/ Veidekke Entreprenør AS

Gjemnes

Nor Trust Invest AS og kommunen har med dette blitt enige om å samrbeide videre.Saksdokumenter blir lagt fram i møtene, dette fordi samarbeidsavtalen mellom Nor Trust Invest AS og Gjemnes kommune har vært til gjennomsyn med kommunens advokat, opplyser ordfører Knut Sjømæling.

Nor Trust Invest AS planlegger å investere tre milliarder kroner i en storstilt havn på Høgset.

Planene er presentert både hos fylkeskommunen og for Nærings- og Handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet, opplyser Lars Gunnar Ribemo, eier og daglig leder av Nor Trust Invest AS.