meg

Ordførerkandidat Farstad: – Trakk meg på grunn av helsa

Henry Ståle Farstad (57) sa ja til å stille som Fræna Høyres ordførerkandidat, men trakk seg da det gjaldt som mest. Hva skjedde?

  Foto: Olav Skjegstad

  Foto: Olav Skjegstad

Fræna

Etter et svært godt valg for Høyre lot Høyre og KrF Nils Johan Gjendem fra Fremskrittspartiet få plassen som ordfører. Sjøl blir Henry Ståle Farstad varaordfører.

Forarbeidet til konstitueringen av det nye kommunestyret i Fræna har skapt storm. Både gjennom Ordet Fritt og i kommentarspalten på Rbnett er meningene harde, mange og sterke. Mange forstår ikke hva som har skjedd i Fræna. Høyre vant valget, men ga fra seg ordførervervet til Frp, som attpåtil hadde gjort et dårlig valg.

Mente alvor

Romsdals Budstikke møtte Henry Ståle Farstad heime på Farstad i helga, der han forklarer hvorfor det gikk som det gikk.

– Mente du alvor da du sa ja til å stå øverst på Høyre-lista og dermed være ordførerkandidat for partiet, Henry Ståle Farstad?

– Sjølsagt gjorde jeg det. Etter 16 år i lokalpolitikken hadde jeg lyst å bli ordfører. Derfor svarte jeg ja da jeg ble spurt av valgkomiteen om å være toppkandidat. Dette var første gang jeg sto på toppen på lista.

– Høyre gikk fram fra fem til åtte plasser i kommunestyret. Likevel ga du fra deg plassen du var sjølskreven kandidat til. Hva skjedde?

– Dette har helsemessige årsaker, som jeg ikke trenger å gå i detaljer om. Etter å ha konferert med familien, tok jeg beslutningen om at jeg likevel ikke ville bli ordfører. Det skjedde fredag før valget. Situasjonen for meg var endret siden nominasjonen like etter nyttår.

– Hadde ikke Høyre andre å sette inn i stedet for deg?

– Det ble diskutert og vurdert om andre på lista skulle gå inn. Slik ble det ikke, og partiet ga full støtte til det alternativet som ble valgt der Høyre, Frp og KrF danner en flertallsgruppering.

– Har dette skapt en ubehagelig situasjon for deg personlig?

– Jeg unngår å lese kommentarene på Rbnett. Der har det stått mye rart og ufint. Etter at jeg i et intervju i NRK forklarte hvorfor jeg hadde handlet som jeg gjorde, er det flere som har ringt til meg og beklaget det de har skrevet.

– Men forstår du reaksjonene?

– Ja, det gjør jeg. Og det gjør meg veldig trist at jeg har skuffet flere av mine velgere. Hadde jeg kunne skrudd tida tilbake, skulle jeg ønske dette var ugjort. Men jeg er bare et menneske.

– Hvordan er reaksjonene i det lokalpolitiske miljøet?

– Nils Johan Gjendem og Kjell Lode har vært til god støtte og hjelp. De forstår min situasjon. Vi var i samtaler med Sp i etterkant av valget, men tradisjonelt har det aldri vært noe samarbeid mellom Høyre og Sp i Fræna. Rent personlig har jeg et greit forhold til de som nå blir mine politiske motstandere.

Utfordringer

Henry Ståle Farstad jobber som fiskeeksportør i firmaet Smefa AS på Averøy. Han er sterkt opptatt av å være med og utvikle Fræna videre.

– Utfordring nummer én for Fræna kommune er å få budsjettet i balanse, det blir krevende nok. Vi må prøve å komme ut av Robek-lista, slik at vi får større fritt handlingsrom.

– Ellers er jeg opptatt av at vi må støtte opp om og stimulere alt det gode frivillige arbeidet som gjøres i Fræna. Jeg er også opptatt av å legge til rette for at næringslivet skal utvikle seg positivt, og at det skal være tilgjengelige tomter i alle bygdelag. I tomtesaker står det igjen en del å gjøre spesielt i Ytre Fræna.

Konstituering

Den 10. oktober er det konstituerende møte i det nye Fræna kommunestyre. De 31 utvalgte er på plass, alliansen som er med å sikre Nils Johan Gjendem ordførerstillingen er på 16, mindretallet har 15.

– Tror du siste ord er sagt, eller ser du noen risiko for at noen hopper av og skifter side?

– Det ser jeg ikke. Men dersom noen gjør det, tar de en tung byrde på sine skuldre, avslutter Henry Ståle Farstad. Han legger til at dette blir hans siste periode i Fræna kommunestyre.