Administrasjonssjef i nye Hustadvika kommune er innstilt

Fellesnemnda i Eide og Fræna samlet for første gang i kommunestyresalen i Elnesvågen i 2016. Neste uke kan de ansette ny administrasjonssjef.  Foto: Oddbjørn Harnes

Fræna

Fræna og Eide kommunes partssammensatte utvalg har levert sin innstilling til fellesnemnda som skal fatte vedtak neste uke.

Vedtaket lyder:

Per Sverre Ersvik tilbys stillingen som administrasjonssjef i Hustadvika kommune.

Vedtaket var enstemmig. Møtet var lukket, så det er ikke kjent hvilke argumenter som var brukt for eller imot og hvilke andre kandidater som var nærmest i kampen om den sentrale rollen i den nye felleskommunen.

Ordfører Tove Henøen i Fræna mener kjønnsnøytrale titler er viktig

– Riktig steg inn i ny tid

Kommende Hustadvika kommune dropper rådmannstittelen og søker heller etter administrasjonssjef. – En kjønnsnøytral tittel gir et viktig signal om at stillingen er for begge kjønn, sier ordfører Tove Henøen.


Fra Kristiansund

Ersvik jobber som assisterende rådmann Kristiansund kommune, og har også bakgrunn som økonomisjef i Kristiansund over flere år.

Ersvik har høgskoleutdanning fra BI, videreutdanning i ledelse og en master i management fra BI i Oslo. Han har bred og allsidig erfaring fra flere Nordmørskommuner, både som økonomisjef og personalsjef.

Ersvik har også en rekke styreverv, han er blant annet styreleder i Atlanterhavstunnelen AS.

Både Eide-rådmann Ole Bjørn Moen og rådmann Anders Skipenes i Fræna kommune sto på søkerlista til toppjobben i den nye kommunen Hustadvika.

Hvem blir toppsjef i Hustadvika kommune

Rådmannskamp om toppsjefstilling

Både Eide-rådmann Ole Bjørn Moen og rådmann Anders Skipenes i Fræna kommune står på søkerlista til toppjobben som administrasjonssjef i den nye Hustadvika kommune.